ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ)

วันที่ลงข่าว: 11/09/17

       เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ)

       ไม่จำกัดเพศ
       อายุ 25 ปีขึ้นไป
       วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
       ทักษะการสื่อสาร,การรับเรื่องและประสานงาน
       มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีปฏิภาษณไหวพริบดี, มีความอดทน, รักงานด้านบริการ
       สวัสดิการบริษัท
       - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
       - ประกันสังคม
       - ประกันกลุ่ม
       - ชุดฟอร์มพนักงาน
       - เงินช่วยเหลือค่าแต่งกาย
       - ตรวจสุขภาพประจำปี
       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
       - สวัสดิการเยี่ยมไข้คลอดบุตร
       - สวัสดิการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์
       - สวัสดิการกู้ยืม
       - สวัสดิการส่วนลดค่าเช่าห้องพักสำหรับพนักงาน
       - สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าทำศพ
       - สวัสดิการเงินช่วยเหลือมงคลสมรส
       - เงินช่วยเหลืออุปสมบท
       - เงินช่วยเหลือเมื่อเกษียณอายุ
       - สิทธิพิเศษใช้บริการคลับเฮ้าส์ของบริษัท
       - วันหยุดตามประเพณี
       - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
       - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน, ทุนการศึกษา ป.ตรี - โท สำหรับพนักงาน
       - โบนัส**ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
       - สิทธิลาต่างๆ และสิทธิพิเศษอื่น ฯลฯ (พิจารณาตามประเภทธุรกิจของบริษัทฯ)

       บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
       สำนักงาน HAPPYLAND GROUP
       95 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
       Tel : 02 049 5510  ต่อ 222,227 ,  FAX : 02-377-4991

       ติดต่อ  คุณรัตนาพร 094-8891568 ,คุณปฏิญญา 081-4392720

       E-mail  kanisornt@happyland.co.th  , ptinyaw@happyland.co.th , rattanaporns@happyland.co.th ,pongsatornk@happyland.co.th
    

 

ที่มาของข่าว www.happyland.co.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก