ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
101 เยาวชนไทยคว้า 2 เหรียญทองแดง 12 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ที่สหพันธรัฐรัสเซีย ข่าวประจำวัน 6
102 ปัตตานีจัดงานมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน ปี 2562 และงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์ ครั้งที่ 18 ข่าวประจำวัน 7
103 พมจ.ยะลา ให้ความรู้ถึงสิทธิและการเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐแก่คนพิการ สร้างความเสมอภาค และมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่ ข่าวประจำวัน 7
104 รพ.สต.บ้านหนองผือ อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลนาหอ ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 9
105 ธอส. ส่งมอบบ้านแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จำนวน 4 หลัง ใน จ.นครสวรรค์ ข่าวประจำวัน 6
106 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง ข่าวประจำวัน 7
107 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพเขียน Paint the Brightest Light ครั้งที่ 6 "ปีมหามงคลพระบรมราชาภิเษก" ข่าวประจำวัน 6
108 สพร.2 สุพรรณบุรี เปิดฝึกอบรมและเยี่ยมชมโครงการทอผ้าซาโอริ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ข่าวประจำวัน 7
109 อธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข่าวประจำวัน 7
110 Tech for Life: ช่วยคนพิการ ข่าวประจำวัน 5
111 ศิลปิน “ไร้แขน” คนแรกของไทย ผู้ไต่ฟ้าท้า “คิลิมันจาโร” สูงสุดในแอฟริกา!! ข่าวประจำวัน 9
112 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ บัตรสวัสดิการเฟส 2 ช่วยเหลือรายพื้นที่ ข่าวประจำวัน 6
113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพศชาย ข่าวประจำวัน 7
114 ผู้ว่าฯพิจิตรนำหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป ข่าวประจำวัน 5
115 ชาวสงขลาทุกเพศทุกวัยและผู้พิการ นับหมื่นคน หลอมดวงใจ ร่วมโครงการ "99 ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์" ข่าวประจำวัน 7
116 โรงพยาบาลชัยภูมิ จัดพิธีรับมอบกายอุปกรณ์ แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 8
117 ร.10 พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน-สิ่งของผู้พิการ-ทุพพลภาพ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง ข่าวประจำวัน 8
118 รพ.สต.บ้านกกจำปา อ.ด่านซ้าย จ.เลย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย 2 ราย ขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด่านซ้าย (พชอ.) ข่าวประจำวัน 5
119 ผู้ว่าฯ นครพนม นำทีมบูรณาการลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยทางสังคม ข่าวประจำวัน 7
120 จังหวัดสุพรรณบุรี นำหน่วยราชการออกให้บริการประชาชน ที่อำเภอดอนเจดีย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ข่าวประจำวัน 6

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก