ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
101 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้ชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนชุมชน กับกรุงเทพมหานคร รีบแจ้งรายชื่อชุมชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ข่าวประจำวัน 22
102 พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ข่าวประจำวัน 20
103 เทศบาลเมืองบ้านฉาง มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ข่าวประจำวัน 19
104 จังหวัดชลบุรี พบคุณป้า วัย 64 ปี เลี้ยงดูลูกชายพิการมากว่า 5 ปี โดยไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือจากกหน่วยงานใดใด ข่าวประจำวัน 21
105 วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล ในสถานการโรคโควิด-19 ข่าวประจำวัน 19
106 เราไม่ทิ้งกัน พมจ.กาฬสินธุ์ เตรียมพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รับเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท ข่าวประจำวัน 21
107 พม. แถลงมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางในสังคมที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ข่าวประจำวัน 23
108 พมจ.ยโสธร ติวเข้ม ฝึกอาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และป้องปัญหาการค้ามนุษย์ ข่าวประจำวัน 23
109 กอ.รมน.จังหวัดเลย ออกตรวจร้านค้า การประกอบอาชีพของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และขยายเวลา เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ข่าวประจำวัน 25
110 โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น ห่วงประชาชนเตรียมให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมขอความร่วมมือจัดสภาพแวดล้อม ตามแนวทาง 5 ป 1 ข ป้องกันโรคไข้เลือดออก ข่าวประจำวัน 24
111 ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ นำเครื่องอุปโภค-บริโภคความห่วงใยจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปมอบแก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ข่าวประจำวัน 22
112 วัฒนธรรมจังหวัดยะลา นำพลังบวร ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ อำเภอกาบัง และธารโต ตามรอยพระราชาฯ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบฯ COVID-19 อำเภอยะหา ข่าวประจำวัน 23
113 ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง บรรเทาปัญหาโควิด-19 พื้นที่เขตสวนหลวง ข่าวประจำวัน 21
114 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เยี่ยมให้กำลังใจกับคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ข่าวประจำวัน 21
115 พมจ.นครพนม แจ้งผู้พิการได้เยียวยา 1,000 บาททุกคน รัฐจ่ายครั้งเดียวไม่ต้องยื่นเรื่อง-ลงทะเบียนใหม่ ข่าวประจำวัน 22
116 จังหวัดพิจิตร บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค เตรียมแจกจ่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ข่าวประจำวัน 17
117 จังหวัดชุมพร สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม ติดต่อกัน 13 วัน พร้อมสั่งเข้มมาตรการเข้าออกพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ที่มาจากจังหวัดภูเก็ต ข่าวประจำวัน 15
118 จังหวัดยะลา มอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการเดินตามรอยพระราชา พร้อมประดับธงชาติ และธงประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันฉัตรมงคล ข่าวประจำวัน 19
119 เตือนคนพิการระวังเฟกนิวส์! ยันเยียวยา1พันไม่ต้องลงทะเบียน ข่าวประจำวัน 26
120 เสมา 3 ดัน กศน.จัดการศึกษาตลอดชีวิตรองรับ"สูงอายุและคนพิการ" ข่าวประจำวัน 24

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก