ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
61 สนง.สาธารณสุขยโสธรเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม ย้ำให้ดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเต็มที่ ข่าวประจำวัน 4
62 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมสิทธิ สวัสดิการ พัฒนาทักษะดูแลคนพิการในชุมชน ข่าวประจำวัน 7
63 จังหวัดแพร่จัดอบรม หลักสูตรการให้บริการ รถนั่งคนพิการ ระดับพื้นฐาน ข่าวประจำวัน 7
64 ทีมคุณหมอ รพ.กาฬสินธุ์ ลุยน้ำท่วม เยี่ยมผู้ป่วย ข่าวประจำวัน 8
65 อำเภอเมืองสุโขทัยเร่งระบายน้ำที่ไหลล้นคันกั้นน้ำแม่น้ำยมตลอดคืนที่ผ่านมา ข่าวประจำวัน 2
66 สถานีพัฒนาสังคม: การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ข่าวประจำวัน 5
67 สถานีพัฒนาสังคม: การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ข่าวประจำวัน 5
68 รมช.ศธ.กำชับทุก ร.ร.ระวังทัศนศึกษาช่วงหน้าฝน หวั่นเกิดอุบัติเหตุใหญ่ มอบ กศน.ให้ความรู้ป้องกันโรค ข่าวประจำวัน 4
69 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรวมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา(ชัยภูมิ)จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกสำหรับผู้ยากไร้แก้ปัญหาผู้สูงอายุตาบอด ข่าวประจำวัน 4
70 ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น และเทศบาลบ้านเป็ด ข่าวประจำวัน 4
71 ไทย - ตุรกี หารือทวิภาคีขยายความร่วมมือส่งเสริมสิทธิแรงงาน รองรับสังคมผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 5
72 พะเยา...จังหวัดพะเยา แถลงข่าวเตรียมจัดงานเยาวชนแห่งชาติ... ข่าวประจำวัน 5
73 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่พิษณุโลกเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ข่าวประจำวัน 3
74 จังหวัดพะเยาแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 4
75 สระแก้วหลั่งไหลร่วมใจสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ หลังที่ 13 และ 14 ตามโครงการกองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง ข่าวประจำวัน 4
76 อบต.ควนสตอ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลควนสตอ อสม. อผส. และจิตอาสาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 75 ปี ขึ้นไป ข่าวประจำวัน 2
77 จังหวัดนครสวรรค์ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม ข่าวประจำวัน 3
78 จังหวัดแพร่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดครั้งที่ 2/2562 ข่าวประจำวัน 3
79 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย จ.พิษณุโลก ข่าวประจำวัน 3
80 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ระดมกำลังส่วนราชการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุ "โพดุล" ล่าสุดจังหวัดพิจิตรประสบน้ำท่วมแล้ว 5 อำเภอ 11 ตำบล ข่าวประจำวัน 4

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก