ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
1 บริษัท บีทาเก้น จำกัด รับสมัครงาน ธุรการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำหรับผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ข่าวสมัครงาน 265
2 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับผู้พิการเดินได้และสื่อสารได้ ทำงานธุรการ 5 อัตรา ข่าวสมัครงาน 250
3 บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ) ข่าวสมัครงาน 263
4 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรคนพิการเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 217
5 บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ปทุมธานี ข่าวสมัครงาน 470
6 บริษัท Tyrolit Olympus Co., Ltd.เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ จำนวน 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 246
7 บริษัท Cobra Internation Co., Ltd. เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : เมืองชลบุรี ข่าวสมัครงาน 249
8 บ. ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท จำกัด รับสมัครธุรการ ประจำออฟฟิต 3 อัตรา (สุขุมวิท 22 หรือ สุขุมวิท 77(อ่อนนุช30) พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ข่าวสมัครงาน 286
9 มูลนิธิรักษ์ไทย รับสมัครธุรการ การจัดการทั่วไปพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ข่าวสมัครงาน 258
10 บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 214
11 บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด เชิญคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 332
12 บริษัท เมดิทอป จำกัด เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหวเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน จำนวน 3 อัตรา ข่าวสมัครงาน 237
13 บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด (สาขาพระราม 2) เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป 10 อัตรา ข่าวสมัครงาน 656
14 บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางขา ข่าวสมัครงาน 272
15 บริษัท เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานคีร์ข้อมูล 4 อัตรา พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ข่าวสมัครงาน 458
16 บริษัท เสนาดีเวลลอมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัคร พนักงานบริการลูกค้าพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ข่าวสมัครงาน 250
17 บริษัท เสนาดีเวลลอมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัคร ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ข่าวสมัครงาน 217
18 บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแพ็คกิ้ง : สมุทรปราการ ข่าวสมัครงาน 293
19 รับสมัครพนักงาน (ผู้พิการ) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ตําแหน่ง ธุรการ ข่าวสมัครงาน 345
20 บริษัท เดียคริท (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครพนักงานเขียนแบบพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ข่าวสมัครงาน 222

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก