ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด รับสมัครงานธุรการ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

วันที่ลงข่าว: 10/08/17

       บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

       ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานเอกชน

       เว็บไซต์ : https://www.ngerntidlor.com/th/home.html
       รายละเอียด

       ประเภทงาน :   ธุรการ ทรัพยากรบุคคล

       ตําแหน่ง :   ธุรการอื่นๆ บุคคลอื่นๆ

       สถานที่ปฏิบัติงาน :   อาคารจุฑามาศ ชั้น 1 เลขที่ 89/170 ถนนวีภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

       รายละเอียดงาน :   สามารถคีย์ word และ excel ทำได้

       ประเภทการจ้างงาน :   งานสัญญาจ้าง

       อัตราค่าจ้าง :   ไม่ระบุ

       สวัสดิการ :  
       - ชุดยูนิฟอร์ม
       - ประกันสังคม
       - วันหยุดพักผ่อน
       คุณสมบัติผู้สมัคร

       ประเภทความพิการ :  
       - พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

       รายละเอียดความพิการของผู้สมัครงานเพิ่มเติม :  
       สามารถคีย์ word และ excel ทำได้

       เพศ :   ไม่จำกัดเพศ

       อายุ :   20 ปี - 35 ปี

       วุฒิการศึกษา :   มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

       ประสบกาาณ์ทำงาน :   -
       ข้อมูลการติดต่อ

       ชื่อผู้ติดต่อ :   นาย วิษณุ สาช่อฟ้า

       อีเมล :   markky.milk@gmail.com

       โทรศัพท์มือถือ :   0625912118

       ช่องทางการติดต่ออื่นๆ :   LINE ID : nongmarky
       ข้อมูลเพิ่มเติม

       เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :   -

       การรับสมัคร :   -
 

ที่มาของข่าว www.ngerntidlor.com
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก