ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 จ.ขอนแก่น ประชุมวิชาการระดับเอเชีย-แปซิฟิก ดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ที่สมบูรณ์แบบภายใต้รูปแบบทีมสหวิทยาการ ข่าวประจำวัน 0
2 สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล มอบรถวีลแชร์ รถสามล้อโยก แก่คนพิการจังหวัดบึงกาฬ ข่าวประจำวัน 0
3 อำเภอกุมภวาปี จัด “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” รับบริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนร้านมัจฉากาชาด งานทุ่งฯ ปี 62 ข่าวประจำวัน 1
4 สระแก้วจัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2562 เพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 103 ทุน ข่าวประจำวัน 1
5 พระสงฆ์พิจิตรออกเยี่ยมเยียนสงเคราะห์ ผู้ป่วย-คนแก่-คนพิการ ข่าวประจำวัน 1
6 รองแม่ทัพภาค 4 เสริมขวัญทหารผ่านศึกพิการ จ.ยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ข่าวประจำวัน 1
7 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้พื้นที่อำเภอรือเสาะ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย แก่ประชาชนผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข่าวประจำวัน 1
8 จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ข่าวประจำวัน 1
9 จ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “พม.ห่วงใย ดูแล ทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ” ข่าวประจำวัน 1
10 ผู้ว่าฯ ตรัง มอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวประจำวัน 1
11 "ประวัติ"สุดแกร่งคว้าอีกทองศึกซิ่งวีลแชร์โลก ข่าวประจำวัน 1
12 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า จังหวัดชุมพร ข่าวประจำวัน 1
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับกี่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ลงพื้นที่ติดตามอาการผู้ป่วย ข่าวประจำวัน 1
14 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ทำกิจกรรม " พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่อำเภอบ้านกรวด ข่าวประจำวัน 1
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาครจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 1
16 สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสิงห์บุรี แถลงข่าวจัดมินิคอนเสิร์ตและมายากลการกุศล ปันน้ำใจสู่ทหารผ่านศึกสิงห์บุรี ข่าวประจำวัน 1
17 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ติดตามการดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 1
18 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัย ข่าวประจำวัน 1
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม ตำบลโคกงาม อำกอด่านซ้าย จังหวัดเลยลงพื้นที่ตรวจติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวพึ่งพิง พิการตาบอด บ้านหนองหลวง ข่าวประจำวัน 1
20 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญร่วมงาน "วันคนพิการ" ครั้งที่ 50 ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 1

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก