ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
121 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนชนบท เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการเรียนร่วม 2
122 สสจ.นครพนม ระดมทีมแพทย์ช่วยเหลือชาวบ้านปากบัง พร้อมเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า 2
123 มูลนิธิพระดาบส ออกหน่วยโครงการพระดาบสสัญจร ที่สุพรรณบุรี 1
124 จังหวัดกระบี่ ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการอบรมการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน 2
125 กระทรวงสาธารณสุขแนะ 6 วิธี รับมือภัยน้ำท่วม 4
126 จังหวัดกระบี่ ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการอบรมการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน 7
127 อธิบดีฯ พม. เยี่ยมให้กำลังใจคนพิการ ชุมชนทุ่งสระ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 2
128 รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และการดูแลสุขภาพ 3
129 บุคลากรสถานประกอบกิจการ 22 แห่ง รับมอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 6
130 เทศบาลนครนครราชสีมา มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ 8
131 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดโครงการ รวมพลัง Shift and Share อาสาทำดี จังหวัดลพบุรี 7
132 กระทรวงพาณิชย์ รายงานความคืบหน้า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(RCEP) คาดไปได้ที่จะเจรจาจบในปี 2562 8
133 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดโครงการ รวมพลัง Shift and Share อาสาทำดี จังหวัดลพบุรี 9
134 สนง.สาธารณสุขยโสธรเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม ย้ำให้ดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเต็มที่ 7
135 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมสิทธิ สวัสดิการ พัฒนาทักษะดูแลคนพิการในชุมชน 10
136 จังหวัดแพร่จัดอบรม หลักสูตรการให้บริการ รถนั่งคนพิการ ระดับพื้นฐาน 9
137 ทีมคุณหมอ รพ.กาฬสินธุ์ ลุยน้ำท่วม เยี่ยมผู้ป่วย 10
138 อำเภอเมืองสุโขทัยเร่งระบายน้ำที่ไหลล้นคันกั้นน้ำแม่น้ำยมตลอดคืนที่ผ่านมา 4
139 สถานีพัฒนาสังคม: การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 6
140 สถานีพัฒนาสังคม: การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 8

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก