ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
121 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ในโรงพยาบาลครบ 100% เป็นจังหวัดแรกของประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ตามกฎหมาย 28
122 รองผู้ว่าฯอยุธยา นำทีมเยี่ยมเยียนบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่อำเภอเสนา 21
123 หนุ่มพิการสู้ชีวิต เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวชาม 8 บาท ทานครบ 200 แถมดูดวงฟรี 47
124 สโมสรไลออนส์มหาสารคาม มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมรถเข็นแก่ผู้พิการ 24
125 เหล่ากาชาด ลงพื้นที่ ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน เยี่ยมให้กำลังและมอบของใช้จำเป็นแก่กลุ่มเปราะบาง 24
126 เหล่ากาชาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งเป้าสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ใน 7 อำเภอพร้อมจัดสรรทุนการศึกษา แก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน 26
127 จ.กาฬสินธุ์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 137 ทุน 26
128 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ จ.อุบลราชธานี 27
129 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามงานของหน่วยงานในสังกัด.. 23
130 โรงพยาบาลศรีณรงค์ ร่วมกับ อำเภอศรีณรงค์ นำสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยพิการถึงบ้าน 28
131 นครพนมบูรณาการเจ้าหน้าที่ เร่งให้ความช่วยเหลือยาย 79 และลูกพิการ 2 หลังพายุฤดูร้อนพัดบ้านพังเสียหาย 27
132 ขยายเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564 23
133 พ่อเมืองปทุมธานี ปิดกิจกรรมการขับเคลื่อน โครงการ”เราชนะ” พร้อมทั้งทำความสะอาด บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด 23
134 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 25
135 นายอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีม ลงพื้นให้บริการทำบัตรฯให้ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุ ถึงบ้าน 25
136 เครือซีพีมอบหน้ากากอนามัยฟรีแก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 29
137 นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 31
138 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ! รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน หารือแนวทางในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่คนพิการ รวมไปถึงการจัดหางานให้แก่คนพิการ เพื่อรองรับการประกอบอาชีพ 31
139 อบจ.ยะลา เสริมสร้างอาชีพเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางฯ เศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้พิการในพื้นที่ 30
140 หนองคาย ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม 26

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก