ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
121 เดือดร้อนทั้งอาเซียน เพราะปินส์ชาติเดียว / แมวดำ 11
122 กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เพิ่มโอกาสเดินทางให้ผู้พิการ 5
123 ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 5 ส่งมอบกำลังใจและความสุขให้แก่เด็กๆ 8
124 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ พื้นที่จังหวัดนครพนม 13
125 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันส่งเสริมการทำงานบุคลากร กศน. ลดข้อจำกัด 5
126 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ปี 2563 นี้ เป็นปีแห่งการลงมือปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นของขวัญให้เด็กไทยทุกคน 4
127 กศน.มอบประกาศนียบัตร 7
128 มหาวิทยาลัยศิลปากร (MOU) พัฒนาศักยภาพส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 7
129 รัฐบาลเปิดแผนปี63แก้ปัญหาปากท้อง-ลดค่าครองชีพ 6
130 วิศวะ มธ.เปิดตัว“ปลั๊ก แอนด์ โก วีลแชร์” 9
131 จังหวัดพังงา จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2562 10
132 พม. มอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งความสุขทั่วประเทศ 13
133 ส่งมอบกายอุปกรณ์ ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 11
134 ''โอสถสภา''รวมพลัง สร้างอนาคตให้คนพิการ 12
135 รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้ผู้พิการมีงานทำ จ่อชง ครม.เพิ่มเบี้ยผู้พิการ 14
136 จังหวัดชลบุรี จัดงานวันคนพิการสากล 16
137 พมจ.เลยจัดงานคนพิการสากล ประจำปี 2562 10
138 จังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันคนพิการสากล ภายใต้แนวคิด การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม 11
139 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม วันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 12
140 จังหวัดระยอง จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 เน้นส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ 20

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก