ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
6501 ส.ส.สหรัฐอเมริกา มลรัฐอิลลินอยส์ ระบุ รพ.ทหารผ่านศึกไทยดูแลทหารเป็นอย่างดี 311
6502 สทท.จันทบุรีจัดโบว์ลิ่งการกุศล 363
6503 รอบรู้ปัจจัยเสี่ยง “โรคพิการ” สร้าง “ศูนย์บูรณาการฯ” ช่วยฟื้นฟู 403
6504 จ.สุรินทร์ แจ้งเปิดบริการสายด่วนคนพิการหมายเลข 1479 “ได้งาน เข้าถึงสิทธิ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” 432
6505 รมว.พัฒนาสังคมฯ ระบุพร้อมดูแลเด็กกำพร้า-หญิงหม้าย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อย่างเต็มที่ 355
6506 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ตรัง (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ร่วมกับองค์การบริหารส่วน จ.ตรัง จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 900
6507 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาและสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาบัญชี ก.ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จ.มหาสารคาม 354
6508 รวม.พม.ระบุ ทุกภาคส่วนควรเร่งส่งเสริมการสร้างความสมดุลของชีวิต เพื่อสร้างความสุขให้สังคม และให้การทำงานของทุกภาคส่วนแล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 336
6509 จ.นครปฐมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้เเละผู้พิการ 335
6510 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เตรียมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการแก่สถานประกอบการ 331
6511 จ.ชุมพร ประกาศให้ปี 2557 เป็นปีแห่งกีฬาของจ.ชุมพร 402
6512 เตรียมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการแก่สถานประกอบการ 307
6513 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคีเปิดงานและปล่อยขบวนรถรณรงค์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 355
6514 กทม.จ่อขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อเข้าถึงสิทธิ เล็งเพิ่มโรงเรียนใกล้บ้าน 355
6515 ปรับกลยุทธ์ปั้นคนพิการเป็นแรงงานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนช่างมืออาชีพ 339
6516 ตรวจคัดกรองผู้พิการปากแหว่งเพดานโหว่ที่ชัยภูมิ 342
6517 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น เธอผู้ไม่ยอมแพ้ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2556 345
6518 มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการของมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 338
6519 สภากาชาดไทยเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ขาดโอกาสรับการรักษา 387
6520 จังหวัดสุรินทร์ แจ้งเปิดบริการสายด่วนคนพิการหมายเลข 1479 “ได้งาน เข้าถึงสิทธิ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” 358

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก