ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
61 43ร.ร.ผ่านเกณฑ์เฟ้นหานศ.ทุนนวัตกรรมสายอาชีพรุ่น2 11
62 รมว.ดีอีเอส ถก เฟซบุ๊ก อเมริกา แก้ปัญหาเฟคนิวส์ 5
63 ดัน"ถนนงาน ลานอาชีพ"ราชบุรีสู่ประชาชน 6
64 กระทรวงพลังงาน ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน 7
65 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปฏิบัติงาน 4
66 สุพรรณบุรี มอบของขวัญส่งความความสุข เนื่องในวันพิการสากล โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 4
67 ภาครัฐและเอกชนกำแพงเพชร ร่วมมือกันจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 4
68 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 10
69 รมช.ศึกษาธิการ ระบุ รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญกับเด็กด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับการศึกษา 5
70 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผย หลังประชุม ครม.สัญจร นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดนราธิวาส ชี้ การเรียนการสอนแบบ Coding หนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการศึกษา สร้างทักษะผู้เรียน สร้างเด็กยุคใหม่ ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ที่ 21 4
71 โครงการขับเคลื่อนและติดตามผล/แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 4
72 " ฝึกการชงกาแฟ" เปิดทางเลือก เพิ่มทักษะ อาชีพ เพื่อคนยะลา 5
73 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ 6
74 จังหวัดแพร่ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ 9
75 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม 5
76 จังหวัดอุดรธานี เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ “อุดรธานีเกมส์” 17 มกราคมนี้ ที่ทุ่งศรีเมือง 6
77 ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 8
78 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จัดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ 8
79 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จัดอบรม อพม.สตูล ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการ รุ่นที่ 1 หวังให้สามารถช่วยเหลือและเข้าใจผู้พิการในพื้นที่ของตนเองได้ 7
80 “เท้าเทียมไดนามิกส์เอสเพส” นวัตกรรมจุฬาฯ คุณภาพระดับโลก 12

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก