ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
61 รพ.สต.บ้านน้ำเย็น ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 4
62 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนพื้นที่เกาะหร่าย จังหวัดสตูล 6
63 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2562 4
64 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2562 2
65 จังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 2
66 จังหวัดขอนแก่นเมืองต้นแบบศูนย์กลางพัฒนาศักยภาพผู้พิการ โมเดลกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต เปิดกว้างเพื่อทุกคน 5
67 15 ชาติร่วมศึกวีลแชร์บาสเอเชียชิงตั๋วลุยพาราลิมปิกเกมส์ 3
68 เปิดวิจัย "เด็กไทยหูหนวกเข้าไม่ถึงสิทธิรักษา" 3
69 "ต้นข้าว -มาร์ค" พรีเซ็นเตอร์ดอกแก้วกัลยา วันคนพิการ 6
70 คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ลงพื้นที่ดูงานจังหวัดยโสธร 4
71 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ส่งมอบ "บ้านกาชาดจังหวัดนครนายก" 5
72 กระทรวงมหาดไทย เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว 6
73 นายกเหล่ากาชาดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมนำเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 9 ราย 5
74 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จังหวัดลำปาง 6
75 แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้พิการที่ อบต.ตะพง 3
76 จังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานเฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ 4
77 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ขับเคลื่อนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการให้เหมาะสม โดยมีสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ตร่วมให้การสนับสนุน 4
78 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้พื้นที่อำเภอรือเสาะ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย แก่ประชาชนผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2
79 จังหวัดพิษณุโลก ประกอบพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กพิเศษและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวยากจน 3
80 จังหวัดยโสธรเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.2562-2563 3

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก