ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
41 พก. เผยรับเบี้ยความพิการ 1,000 บาท เริ่ม 1 ต.ค. นี้ 8
42 “สธ.-ศธ.” จับมือพัฒนาหลักสูตรกศน. “กัญชา-กัญชงศึกษา” หวังสร้างองค์ความรู้ ทักษะการใช้ทางการแพทย์ได้ถูกต้องและถูกกฎหมาย 9
43 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.อุทัยธานี 9
44 พมจ.อด. มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแล 9
45 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด 9
46 ครม. อนุมัติปรับเบี้ยผู้พิการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 7
47 ผู้แทนคนตาบอดยื่นร้องวุฒิสภา แก้ตู้ ATM ระบบดิจิทัลไม่เอื้อผู้พิการทางสายตา อัดเลือกปฏิบัติ ขัด กม.คุณภาพชีวิตคนพิการ 10
48 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 7
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สถานประกอบการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) 9
50 จ.ยโสธร หลายหน่วยงานร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส 15
51 พมจ.อด. มอบเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุดรธานี 8
52 นศ.เทคนิคสุราษฎร์สร้างนวัตกรรมเครื่องช่วยอาบน้ำผู้สูงอายุและคนพิการ 10
53 กสทช.รับฟังความคิดเห็นสาธารณะการติดตามและประเมินผลด้านคุ้มครองผู้บริโภคที่นครสวรรค์ 11
54 ดัน"ถนนงาน ลานอาชีพ"ราชบุรีสู่ประชาชน 8
55 กาฬสินธุ์ผู้ปกครองคนพิการรับเหมาเย็บผ้าหาทุนลุยเรียกร้องสิทธิ์มาตรา 35 8
56 ต้อนรับปีใหม่ รางวัลสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น 9
57 ผู้ว่าฯ ตรัง นำส่วนราชการออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดตรัง ประจำปี 2563 5
58 มูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ ชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ช่วยเหลือคนพิการในจังหวัดแพร่ 6
59 จังหวัดตาก จัดกิจกรรมปั่นจักรยานปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส 14
60 พมจ.พัทลุง ติวเข้ม อพม. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการ 7

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก