ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
21 One home พม.อุทัยธานี ร่วมกับอำเภอเมืองอุทัยธานี จัดกิจกรรมสาธิตการทำหน้ากากอนามัยเเบบผ้า 8
22 จ.พังงา นำแพทย์ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน อ.กะปง 8
23 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ การบริหารการปกครองท้องที่น้อมนำแนวทางพระราชดำริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่ครอบครัวคนพิการ แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 9
24 รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมมือเทียมจากเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อผู้พิการ 11
25 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เร่งผลิตหน้ากากผ้า ให้เพียงพอต่อความต้องการหวังช่วยต้านไวรัสโควิด-19 8
26 พก. นำทัพขบวนคนพิการ อพม.จิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำหน้ากากผ้า แจกจ่ายประชาชน สู้ไวรัสโควิด-19 7
27 จ.พังงา นำแพทย์ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน อ.กะปง 9
28 รายงานพิเศษ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563 8
29 ศูนย์บริการคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563 10
30 จ.ตรัง จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 8
31 ทัพพิการไทย สุดเซ็งโควิด-19 ส่อทำชวดตั๋ว พาราลิมปิกเกมส์ เพิ่ม 11
32 เลื่อนกีฬานักเรียนคนพิการ "บัวแดงเกมส์" หนีโรคโควิด-19 10
33 4 มีนาคม วันสถาปนา กศน. ปรับตัวสู่การเรียนรู้ออนไลน์ 11
34 กศน.สช.ระนอง WOW WOW 8
35 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยฝึกอาชีพคนพิการทำพรมเช็ดเท้า 10
36 จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 12
37 จังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 9
38 สสจ.สุพรรณบุรี เตือนประชาชนกินร้อนช้อนกลางล้างมือ เตรียมพร้อมรับมือไวรัสโควิด-19 11
39 จ.ปัตตานี งานวันคนพิการสากล 10
40 จังหวัดแพร่ ขับเคลื่อนและติดตามผลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 7

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก