ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ

ชื่อหนังสือ: การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ
ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช, สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี
จำนวนหน้ารวม: 383 หน้า หน้า
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ถ้าคุณต้องการดาวน์โหลด/รับชมสื่อรายการนี้
หากคุณประสบปัญหาในการส่งพิมพ์หนังสืออักษรเบรลล์ข้างต้น โปรดศึกษา คำแนะนำในการจัดการส่งพิมพ์หนังสือเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ติดต่อ สสพ. 0-2354-5726 หรือ 0-2354-5730-40 ต่อ 525, 545

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก