ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อานาปานสติ

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พุทธทาส อินทปัญโญ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 557 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • สารบัญ
 • ตอนที่ 1 สิ่งแรกที่ต้องรู้จักนั้นคือความทุกข์ 1
 • ตอนที่ 2 สิ่งแรกที่ต้องรู้จักนั้นคือความทุกข์ 2
 • ตอนที่ 3 สิ่งแรกที่ต้องรู้จักนั้นคือความทุกข์ 3
 • ตอนที่ 4 การหมดความเห็นแก่ตัว คือหมดทุกข์ 1
 • ตอนที่ 5 การหมดความเห็นแก่ตัว คือหมดทุกข์ 2
 • ตอนที่ 6 การหมดความเห็นแก่ตัว คือหมดทุกข์ 3
 • ตอนที่ 7 ชีวิตคือขันธ์ทั้ง 5 มิใช่ตัวตน 1
 • ตอนที่ 8 ชีวิตคือขันธ์ทั้ง 5 มิใช่ตัวตน 2
 • ตอนที่ 9 ชีวิตคือขันธ์ทั้ง 5 มิใช่ตัวตน 3
 • ตอนที่ 10 ชีวิตคือขันธ์ทั้ง 5 มิใช่ตัวตน 4
 • ตอนที่ 11 กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน 1
 • ตอนที่ 12 กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน 2
 • ตอนที่ 13 กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน 3
 • ตอนที่ 14 กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน 4
 • ตอนที่ 15 เวทนานุปัสสนาสติปัฎฐาน 1
 • ตอนที่ 16 เวทนานุปัสสนาสติปัฎฐาน 2
 • ตอนที่ 17 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 1
 • ตอนที่ 18 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 2
 • ตอนที่ 19 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 3
 • ตอนที่ 20 ธัมมานุปัสนสสติปัฏฐาน 1
 • ตอนที่ 21 ธัมมานุปัสนสสติปัฏฐาน 2

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก