ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ภาษาควรจำ วัฒนธรรมควรรู้

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ศธ.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วัฒนธรรม/ประเพณี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 150 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
  • คำนำ คำชี้แจง หัวข้อ_ภาษาควรจำ วัฒนธรรมควรรู้
  • ตอนที่ 1 วัฒนธรรมเชิงข้อมูล
  • ตอนที่ 2 วัฒนธรรมเชิงพฤติกรรม
  • ตอนที่ 3 วัฒนธรรมเชิงสัมฤทธิผล
  • ตอนที่ 4 บรรณานุกรม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก