ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พงศาวดารเรื่อง ไทยรบพม่า แผ่นที่ 2

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประวัติศาสตร์/สารคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 833 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ไทยรบพม่า อธิบายต้นเรื่องไทยรบพม่าครั้งกรุงธนบุรี
 • ตอนที่ 1 ไทยรบพม่า ภาค 2 สงครามครั้งที่ 1
 • ตอนที่ 2 ไทยรบพม่า ภาค 2 สงครามครั้งที่ 2
 • ตอนที่ 3 ไทยรบพม่า ภาค 2 สงครามครั้งที่ 3
 • ตอนที่ 4 ไทยรบพม่า ภาค 2 สงครามครั้งที่ 4-6
 • ตอนที่ 5 ไทยรบพม่า ภาค 2 สงครามครั้งที่ 7
 • ตอนที่ 6 ไทยรบพม่า ภาค 2 สงครามครั้งที่ 8
 • ตอนที่ 7 ไทยรบพม่า ภาค 2 สงครามครั่งที่ 9 ตอน 1
 • ตอนที่ 8 ไทยรบพม่า ภาค 2 สงครามครั้งที่ 9 ตอน 2
 • ตอนที่ 9 ไทยรบพม่า ภาค 2 สงครามครั้งที่ 10
 • ตอนที่ 10 ไทยรบพม่า อธิบายเรื่องไทยรบกับพม่าในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์
 • ตอนที่ 11 ไทยรบพม่า ภาค 3 สงครามครั้งที่ 1(1)
 • ตอนที่ 12 ไทยรบพม่า ภาค 3 สงครามครั้งที่ 1(2)
 • ตอนที่ 13 ไทยรบพม่า ภาค 3 สงครามครั้งที่ 2 และ 3
 • ตอนที่ 14 ไทยรบพม่า ภาค 3 สงครามครั้งที่ 4
 • ตอนที่ 15 ไทยรบพม่า ภาค 3 สงครามครั้งที่ 5 ตอน 1
 • ตอนที่ 16 ไทยรบพม่า ภาค 3 สงครามครั้งที่ 5 ตอน 2
 • ตอนที่ 17 ไทยรบพม่า ภาค 3 สงครามครั้งที่ 6-7
 • ตอนที่ 18 ไทยรบพม่า ภาค 3 สงครามครั้งที่ 8
 • ตอนที่ 19 ไทยรบพม่า ภาค 3 สงครามครั่งที่ 9 ตอน 1
 • ตอนที่ 20 ไทยรบพม่า ภาค 3 สงครามครั้งที่ 9 ตอน 2
 • ตอนที่ 21 ไทยรบพม่า ภาค 3 สงครามครั้งที่ 9 ตอน 3
 • ตอนที่ 22 ไทยรบพม่า ภาค 3 สงครามครั้งที่ 9 ตอน 4
 • ตอนที่ 23 ไทยรบพม่า ภาค 3 สงครามครั้งที่ 9 ตอน 5
 • ตอนที่ 24 ไทยรบพม่า ภาค 3 สงครามครั้งที่ 9 ตอน 6
 • ตอนที่ 25 ไทยรบพม่า ภาค 3 สงครามตรั้งที่ 10 ตอน 1
 • ตอนที่ 26 ไทยรบพม่า ภาค 3 สงครามครั้งที่ 10 ตอน 2 จบเล่ม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก