ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิธีทำงานและสร้างอนาคต

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 539 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เรื่อง วิธีทำงานและสร้างอนาคต โดย พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
 • ตอนที่ 1 วิธีทำงานและสร้างอนาคต ข้อความเบื้องต้น
 • ตอนที่ 2 วิธีทำงานและสร้างอนาคต บทที่1คนทำงานเก่ง
 • ตอนที่ 3 วิธีทำงานและสร้างอนาคต บทที่2ชีวิตทำงานของข้าพเจ้า
 • ตอนที่ 4 วิธีทำงานและสร้างอนาคต บทที่3กำลังงานของมนุษย์
 • ตอนที่ 5 วิธีทำงานและสร้างอนาคต บทที่4หลักราชการ
 • ตอนที่ 6 วิธีทำงานและสร้างอนาคต บทที่5การสร้างอนาคต
 • ตอนที่ 7 วิธีทำงานและสร้างอนาคต บทที่6การทำงานเมื่อเป็นผู้ใหญ่
 • ตอนที่ 8 วิธีทำงานและสร้างอนาคต บทที่7งานอดิเรก
 • ตอนที่ 9 วิธีทำงานและสร้างอนาคต บทที่8การทำงานและโชคชาตาของชาติ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

Chanthimon
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก