ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิชชาแปดประการ

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 251 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำและข้อความเบื้องต้น_เรื่อง วิชชาแปดประการ โดย พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
 • ตอนที่ 1 วิชชาแปดประการ หลักของโยคี กสิณและฌาน
 • ตอนที่ 2 วิชชาแปดประการที่ 1 วิปัสสนาญาณ
 • ตอนที่ 3 วิชชาแปดประการที่ 2 มโนมยิทธิ
 • ตอนที่ 4 วิชชาแปดประการที่ 3 อิทธิวิธิ
 • ตอนที่ 5 วิชชาแปดประการที่ 4 ทิพโสต
 • ตอนที่ 6 วิชชาแปดประการที่ 5 เจโตปริยญาณ
 • ตอนที่ 7 วิชชาแปดประการที่ 6 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
 • ตอนที่ 8 วิชชาแปดประการที่ 7 ทิพยจักษุญาณ
 • ตอนที่ 9 วิชชาแปดประการที่ 8 อาสวักขยญาณ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

กิ่งกมล ประวรรณา
สามารถ
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก