ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พุทธานุภาพกับจิตตานุภาพ

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 270 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เรื่อง พุทธานุภาพกับจิตตานุภาพ
 • ตอนที่ 1 พุทธานุภาพบทที่ 1
 • ตอนที่ 2 พุทธานุภาพบทที่ 2
 • ตอนที่ 3 พุทธานุภาพบทที่ 3
 • ตอนที่ 4 พุทธานุภาพบทที่ 4
 • ตอนที่ 5 จิตตานุภาพบทที่1
 • ตอนที่ 6 จิตตานุภาพบทที่2
 • ตอนที่ 7 จิตตานุภาพบทที่3
 • ตอนที่ 8 จิตตานุภาพบทที่4

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก6
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

เทพทรงกลด
กิ่งกมล ประวรรณา
กิ่งกมล ประวรรณา
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก