ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ดวงหน้าในอดีต

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 450 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำเรื่อง
 • ตอนที่ 1 เรื่องที่1 วิสาขา
 • ตอนที่ 2 เรื่องที่2 ภิกษุณีองค์สำคัญ
 • ตอนที่ 3 เรื่องที่3 สามาวดี
 • ตอนที่ 4 เรื่องที่4 ซีซาร์ บอร์เชีย
 • ตอนที่ 5 เรื่องที่5 แซงค์มาร์ส
 • ตอนที่ 6 เรื่องที่6 นายลาส
 • ตอนที่ 7 เรื่องที่7 พระนางคัธริน
 • ตอนที่ 8 เรื่องที่8 เกอเต
 • ตอนที่ 9 เรื่องที่9 พระนางมารี อังตัวเนต
 • ตอนที่ 10 เรื่องที่10 สร้อยคอเพชร
 • ตอนที่ 11 เรื่องที่11 ชาร์โลต คอร์เดย์
 • ตอนที่ 12 เรื่องที่12 มารี วาลิวสกา
 • ตอนที่ 13 เรื่องที่13 อัลเฟรด โนเบล
 • ตอนที่ 14 เรื่องที่14 มหาตมะ คานธี

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

prasarnch
prasarnch
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก