ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สร้างชีวิต : หนึ่งใน "หนังสือดี" ร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 270 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • บทนำ_ เรื่อง สร้างชีวิต หนึ่งใน หนังสือดี ร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน
 • ตอนที่ 1 เรไรเรือนร้าง
 • ตอนที่ 2 เรไรลวงรัก
 • ตอนที่ 3 เรไรลอยล่อง
 • ตอนที่ 4 บุรุษลึกลับ
 • ตอนที่ 5 เรไรลองสู้
 • ตอนที่ 6 รอยร้าว รอยรัก
 • ตอนที่ 7 เรไรริรัก

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก