ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ...ที่รัก

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ชมัยภร แสงกระจ่าง / ไพลิน รุ้งรัตน์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 630 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ
 • ตอนที่ 1 ตอน 1
 • ตอนที่ 2 ตอน 2
 • ตอนที่ 3 ตอน 3
 • ตอนที่ 4 ตอน 4
 • ตอนที่ 5 ตอน 5
 • ตอนที่ 6 ตอน 6
 • ตอนที่ 7 ตอน 7
 • ตอนที่ 8 ตอน 8
 • ตอนที่ 9 ตอน 9
 • ตอนที่ 10 ตอน 10
 • ตอนที่ 11 ตอน 11
 • ตอนที่ 12 ตอน 12
 • ตอนที่ 13 ตอน 13
 • ตอนที่ 14 ตอน 14
 • ตอนที่ 15 ตอน 15
 • ตอนที่ 16 ตอน 16
 • ตอนที่ 17 ตอน 17
 • ตอนที่ 18 ตอน 18
 • ตอนที่ 19 ตอน 19
 • ตอนที่ 20 ตอน 20จบ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

A'minors Aonny
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก