ระบำดาว

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ปิยะพร ศักดิ์เกษม
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

วรรณกรรม เรื่อง  ระบำดาว : นวนิยายสำหรับทุกคนที่ปรารถนาค้นหาแนวทางของตนเอง


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1110 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ_วรรณกรรม เรื่อง ระบำดาว
 • ตอนที่ 1 ระบำดาว
 • ตอนที่ 2 ระบำดาว
 • ตอนที่ 3 ระบำดาว
 • ตอนที่ 4 ระบำดาว
 • ตอนที่ 5 ระบำดาว
 • ตอนที่ 6 ระบำดาว
 • ตอนที่ 7 ระบำดาว
 • ตอนที่ 8 ระบำดาว
 • ตอนที่ 9 ระบำดาว
 • ตอนที่ 10 ระบำดาว
 • ตอนที่ 11 ระบำดาว
 • ตอนที่ 12 ระบำดาว
 • ตอนที่ 13 ระบำดาว
 • ตอนที่ 14 ระบำดาว
 • ตอนที่ 15 ระบำดาว
 • ตอนที่ 16 ระบำดาว
 • ตอนที่ 17 ระบำดาว
 • ตอนที่ 18 ระบำดาว
 • ตอนที่ 19 ระบำดาว
 • ตอนที่ 20 ระบำดาว
 • ตอนที่ 21 ระบำดาว
 • ตอนที่ 22 ระบำดาว
 • ตอนที่ 23 ระบำดาว
 • ตอนที่ 24 ระบำดาว
 • ตอนที่ 25 ระบำดาว
 • ตอนที่ 26 ระบำดาว
 • ตอนที่ 27 ระบำดาว
 • ตอนที่ 28 ระบำดาว
 • ตอนที่ 29 ระบำดาว
 • ตอนที่ 30 ระบำดาว
 • ตอนที่ 31 ระบำดาว
 • ตอนที่ 32 ระบำดาว
 • ตอนที่ 33 ระบำดาว
 • ตอนที่ 34 ระบำดาว
 • ตอนที่ 35 ระบำดาว

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก2
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก