ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หมื่น ร้อย พัน ผสาน สิ่งดี วัฒนธรรมประเพณี วิถีไทย เล่ม 1

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วัฒนธรรม/ประเพณี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 568 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ
 • ตอนที่ 1 ถ้อยคำ_คำอธิษฐานของคุณพุ่ม
 • ตอนที่ 2 ถ้อยคำ_เที่ยวถิ่นไทย
 • ตอนที่ 3 ถ้อยคำ_เรื่องส้ม
 • ตอนที่ 4 สำนวน_งามอย่างเบญจกัลยาณี
 • ตอนที่ 5 สำนวน_เรือนสามน้ำสี่
 • ตอนที่ 6 สำนวน_แม่หญิง
 • ตอนที่ 7 สำนวน_สิบแปดมงกุฎ
 • ตอนที่ 8 ชวนกิน_ขนมจีน
 • ตอนที่ 9 ชวนกิน_ขนมฝรั่งกุฎีจีน
 • ตอนที่ 10 ชวนกิน_ขนมค้างคาว
 • ตอนที่ 11 ชวนกิน_ขนมไส้หมู
 • ตอนที่ 12 ชวนกิน_ของกินเล่น
 • ตอนที่ 13 ชวนกิน_จึงแสร้งว่า
 • ตอนที่ 14 ชวนกิน_มะพร้าว
 • ตอนที่ 15 ชวนกิน_เล่าเรื่องขนมเบื้อง
 • ตอนที่ 16 ชวนกิน_สีสัน
 • ตอนที่ 17 ชวนกิน_อาหารยามยาก
 • ตอนที่ 18 ชวนกิน_อาหารยามไม่ยาก
 • ตอนที่ 19 ชวนกิน_อาหารยามยากในวรรณกรรม
 • ตอนที่ 20 ถิ่นไทย_ชุมชนชาวโปรตุเกส
 • ตอนที่ 21 ถิ่นไทย_ชุมชนบ้านลาว
 • ตอนที่ 22 ถิ่นไทย_ตลาดเก่า
 • ตอนที่ 23 ถิ่นไทย_ย้อนอดีตสมุทรปราการ
 • ตอนที่ 24 นัยประวัติ_ของขวัญปีใหม่
 • ตอนที่ 25 นัยประวัติ_เงินถุงแดง
 • ตอนที่ 26 นัยประวัติ_พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
 • ตอนที่ 27 นัยประวัติ_พระนิรันตราย
 • ตอนที่ 28 นัยประวัติ_พระไพรีพินาศ
 • ตอนที่ 29 อรรถอุบาย_คำโบราณท่านว่าไว้ไม่ให้คบ
 • ตอนที่ 30 อรรถอุบาย_โบราณอุบาย กลางค่ำกลางคืน
 • ตอนที่ 31 อรรถอุบาย_โบราณอุบาย ข้อห้ามการกิน
 • ตอนที่ 32 อรรถอุบาย_เรือนไทย ห้ามไว้มิให้ปลูก
 • ตอนที่ 33 สืบสาย_กรวดน้ำ
 • ตอนที่ 34 สืบสาย_การอบ
 • ตอนที่ 35 สืบสาย_การร่ำ
 • ตอนที่ 36 สืบสาย_ชนไก่
 • ตอนที่ 37 สืบสาย_ทรงผม
 • ตอนที่ 38 สืบสาย_บุหงารำไป
 • ตอนที่ 39 สืบสาย_สงกรานต์พระประแดง
 • ตอนที่ 40 สืบสาย_มาตราชั่งตวงวัดอย่างไทย
 • ตอนที่ 41 สืบสาย_เรื่องแมวแมว
 • ตอนที่ 42 สืบสาย_เรือนไทย
 • ตอนที่ 43 สืบสาย_สมุนไพร
 • ตอนที่ 44 สืบสาย_หมา
 • ตอนที่ 45 บรรณานุกรม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ1
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

apinun
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก