วาวพลอย

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ปิยะพร ศักดิ์เกษม
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 620 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • จากผู้เขียน_เรื่อง วาวพลอย โดย ปิยะพร ศักดิ์เกษม
 • ตอนที่ 1 วาวพลอย_ตอน 1
 • ตอนที่ 2 วาวพลอย_ตอน 2
 • ตอนที่ 3 วาวพลอย_ตอน 3
 • ตอนที่ 4 วาวพลอย_ตอน 4
 • ตอนที่ 5 วาวพลอย_ตอน 5
 • ตอนที่ 6 วาวพลอย_ตอน 6
 • ตอนที่ 7 วาวพลอย_ตอน 7
 • ตอนที่ 8 วาวพลอย_ตอน 8
 • ตอนที่ 9 วาวพลอย_ตอน 9
 • ตอนที่ 10 วาวพลอย_ตอน 10
 • ตอนที่ 11 วาวพลอย_ตอน 11
 • ตอนที่ 12 วาวพลอย_ตอน 12
 • ตอนที่ 13 วาวพลอย_ตอน 13
 • ตอนที่ 14 วาวพลอย_ตอน 14
 • ตอนที่ 15 วาวพลอย_ตอน 15
 • ตอนที่ 16 วาวพลอย_ตอน 16
 • ตอนที่ 17 วาวพลอย_ตอน 17
 • ตอนที่ 18 วาวพลอย_ตอน 18
 • ตอนที่ 19 วาวพลอย_ตอน 19
 • ตอนที่ 20 วาวพลอย_ตอน 20
 • ตอนที่ 21 วาวพลอย_ตอน 21
 • ตอนที่ 22 วาวพลอย_ตอน 22
 • ตอนที่ 23 วาวพลอย_ตอน 23
 • ตอนที่ 24 วาวพลอย_ตอน 24
 • ตอนที่ 25 วาวพลอย_ตอน 25
 • ตอนที่ 26 วาวพลอย_ตอน 26
 • ตอนที่ 27 วาวพลอย_ตอน 27
 • ตอนที่ 28 วาวพลอย_ตอน 28
 • ตอนที่ 29 วาวพลอย_ตอน 29
 • ตอนที่ 30 วาวพลอย_ตอน 30
 • ตอนที่ 31 วาวพลอย_ตอน 31
 • ตอนที่ 32 วาวพลอย_ตอน 32
 • ตอนที่ 33 วาวพลอย_ตอน 33
 • ตอนที่ 34 วาวพลอย_ตอน 34
 • ตอนที่ 35 วาวพลอย_ตอน 35
 • ตอนที่ 36 วาวพลอย_ตอน 36

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

Nitta khienprasit
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก