ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทรายสีเพลิง

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ปิยะพร ศักดิ์เกษม
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1980 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ_นวนิยายรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ เรื่อง ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 1 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 2 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 3 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 4 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 5 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 6 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 7 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 8 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 9 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 10 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 11 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 12 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 13 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 14 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 15 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 16 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 17 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 18 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 19 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 20 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 21 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 22 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 23 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 24 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 25 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 26 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 27 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 28 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 29 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 30 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 31 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 32 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 33 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 34 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 35 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 36 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 37 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 38 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 39 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 40 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 41 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 42 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 43 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 44 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 45 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 46 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 47 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 48 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 49 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 50 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 51 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 52 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 53 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 54 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 55 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 56 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 57 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 58 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 59 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 60 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 61 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 62 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 63 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 64 ทรายสีเพลิง
 • ตอนที่ 65 ทรายสีเพลิง

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ1
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

Chalothon Phakote
Chalothon Phakote
Chalothon Phakote
Chalothon Phakote
Chalothon Phakote
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก