ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

น้ำใสใจจริง

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ว. วินิจฉัยกุล
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 900 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • บทนำ_เรื่อง น้ำใสใจจริง
 • ตอนที่ 1 บท 1 แผ่นดินนี้เราจอง
 • ตอนที่ 2 บท 1 แผ่นดินนี้เราจอง (ต่อ)
 • ตอนที่ 3 บท 2 ราตรีพิศวง
 • ตอนที่ 4 บท 2 ราตรีพิศวง (ต่อ)
 • ตอนที่ 5 บท 3 คู่กัด
 • ตอนที่ 6 บท 3 คู่กัด (ต่อ)
 • ตอนที่ 7 บท 3 คู่กัด (ต่อ)
 • ตอนที่ 8 บท 4 หนุ่มเปลือกข้าว
 • ตอนที่ 9 บท 4 หนุ่มเปลือกข้าว (ต่อ)
 • ตอนที่ 10 บท 4 หนุ่มเปลือกข้าว (ต่อ)
 • ตอนที่ 11 บท 4 หนุ่มเปลือกข้าว (ต่อ)
 • ตอนที่ 12 บท 4 หนุ่มเปลือกข้าว (ต่อ)
 • ตอนที่ 13 บท 5 สื่อรัก
 • ตอนที่ 14 บท 5 สื่อรัก (ต่อ)
 • ตอนที่ 15 บท 6 มันแอบอยู่ในหอ
 • ตอนที่ 16 บท 6 มันแอบอยู่ในหอ (ต่อ)
 • ตอนที่ 17 บท 6 มันแอบอยู่ในหอ (ต่อ)
 • ตอนที่ 18 บท 7 พอแตกใบอ่อน
 • ตอนที่ 19 บท 7 พอแตกใบอ่อน (ต่อ)
 • ตอนที่ 20 บท 7 พอแตกใบอ่อน (ต่อ)
 • ตอนที่ 21 บท 7 พอแตกใบอ่อน (ต่อ)
 • ตอนที่ 22 บท 7 พอแตกใบอ่อน (ต่อ)
 • ตอนที่ 23 บท 8 ดอกรักบาน
 • ตอนที่ 24 บท 8 ดอกรักบาน (ต่อ)
 • ตอนที่ 25 บท 9 ดอกรักบาน (ต่อ)
 • ตอนที่ 26 บท 8 ดอกรักบาน (ต่อ)
 • ตอนที่ 27 บท 9 ด้วยรัก
 • ตอนที่ 28 บท 9 ด้วยรัก (ต่อ)
 • ตอนที่ 29 บท 9 ด้วยรัก (ต่อ)_อวสาน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

rakjan
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก