ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เส้นไหมสีเงิน

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ว. วินิจฉัยกุล
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1380 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 เส้นไหมสีเงิน_จากใจผู้เขียน
 • ตอนที่ 2 เส้นไหมสีเงิน_บทที่1
 • ตอนที่ 3 เส้นไหมสีเงิน_บทที่2
 • ตอนที่ 4 เส้นไหมสีเงิน_บทที่3
 • ตอนที่ 5 เส้นไหมสีเงิน_บทที่4
 • ตอนที่ 6 เส้นไหมสีเงิน_บทที่5
 • ตอนที่ 7 เส้นไหมสีเงิน_บทที่6
 • ตอนที่ 8 เส้นไหมสีเงิน_บทที่7
 • ตอนที่ 9 เส้นไหมสีเงิน_บทที่8
 • ตอนที่ 10 เส้นไหมสีเงิน_บทที่9
 • ตอนที่ 11 เส้นไหมสีเงิน_บทที่10
 • ตอนที่ 12 เส้นไหมสีเงิน_บทที่11
 • ตอนที่ 13 เส้นไหมสีเงิน_บทที่12
 • ตอนที่ 14 เส้นไหมสีเงิน_บทที่13
 • ตอนที่ 15 เส้นไหมสีเงิน_บทที่14
 • ตอนที่ 16 เส้นไหมสีเงิน_บทที่15
 • ตอนที่ 17 เส้นไหมสีเงิน_บทที่16
 • ตอนที่ 18 เส้นไหมสีเงิน_บทที่17
 • ตอนที่ 19 เส้นไหมสีเงิน_บทที่18
 • ตอนที่ 20 เส้นไหมสีเงิน_บทที่19
 • ตอนที่ 21 เส้นไหมสีเงิน_บทที่20
 • ตอนที่ 22 เส้นไหมสีเงิน_บทที่21
 • ตอนที่ 23 เส้นไหมสีเงิน_บทที่22
 • ตอนที่ 24 เส้นไหมสีเงิน_บทที่23
 • ตอนที่ 25 เส้นไหมสีเงิน_บทที่24
 • ตอนที่ 26 เส้นไหมสีเงิน_บทที่25
 • ตอนที่ 27 เส้นไหมสีเงิน_บทที่26
 • ตอนที่ 28 เส้นไหมสีเงิน_บทที่27
 • ตอนที่ 29 เส้นไหมสีเงิน_บทที่28
 • ตอนที่ 30 เส้นไหมสีเงิน_บทที่29
 • ตอนที่ 31 เส้นไหมสีเงิน_บทที่30
 • ตอนที่ 32 เส้นไหมสีเงิน_บทที่31
 • ตอนที่ 33 เส้นไหมสีเงิน_บทที่32
 • ตอนที่ 34 เส้นไหมสีเงิน_บทที่33
 • ตอนที่ 35 เส้นไหมสีเงิน_บทที่34
 • ตอนที่ 36 เส้นไหมสีเงิน_บทที่35
 • ตอนที่ 37 เส้นไหมสีเงิน_บทที่36
 • ตอนที่ 38 เส้นไหมสีเงิน_บทที่37
 • ตอนที่ 39 เส้นไหมสีเงิน_บทที่38
 • ตอนที่ 40 เส้นไหมสีเงิน_บทที่39
 • ตอนที่ 41 เส้นไหมสีเงิน_บทที่40
 • ตอนที่ 42 เส้นไหมสีเงิน_บทที่41
 • ตอนที่ 43 เส้นไหมสีเงิน_บทที่42
 • ตอนที่ 44 เส้นไหมสีเงิน_บทที่43
 • ตอนที่ 45 เส้นไหมสีเงิน_บทที่44

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

พรรณรมณ วงค์ท้าว
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก