ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บ้านไร่ เรือนตะวัน

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ชมัยภร แสงกระจ่าง
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 477 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ
 • ตอนที่ 1 นักเลงหน้าหวาน
 • ตอนที่ 2 ความฝัน
 • ตอนที่ 3 สรรพชีวิต
 • ตอนที่ 4 กวีเจ้าพ่อ
 • ตอนที่ 5 คุณพิกุล
 • ตอนที่ 6 สร้อยแสงแดง
 • ตอนที่ 7 เสมอภาคในสวน
 • ตอนที่ 8 ชำมะเลียง
 • ตอนที่ 9 ลูกผู้ชาย
 • ตอนที่ 10 พระเสาร์
 • ตอนที่ 11 ปาริชาตลวง
 • ตอนที่ 12 พระ
 • ตอนที่ 13 สวาท
 • ตอนที่ 14 ผู้(ยิ่ง)ใหญ่
 • ตอนที่ 15 ผู้มาเยือน
 • ตอนที่ 16 ฝนหลงฤดู
 • ตอนที่ 17 อสนีบาต
 • ตอนที่ 18 เดือนสีเศร้า
 • ตอนที่ 19 นักฆ่า
 • ตอนที่ 20 พฤกษาเสวนา
 • ตอนที่ 21 สร้อยสวาท
 • ตอนที่ 22 บ้านไร่ปลายฟ้า
 • ตอนที่ 23 ศัตรู
 • ตอนที่ 24 ตะวันรอน
 • ตอนที่ 25 เมืองฟ้า
 • ตอนที่ 26 อรุณแอร่ม
 • ตอนที่ 27 สม
 • ตอนที่ 28 สัญญาณ
 • ตอนที่ 29 ป่า
 • ตอนที่ 30 หนี
 • ตอนที่ 31 ฉลอง
 • ตอนที่ 32 โคถึก
 • ตอนที่ 33 พระจันทร์กับดาว
 • ตอนที่ 34 ซ้ำสอง
 • ตอนที่ 35 ในใจ
 • ตอนที่ 36 ในฟ้าในฝัน
 • ตอนที่ 37 ในรัก
 • ตอนที่ 38 บ้านไร่
 • ตอนที่ 39 เรือนตะวัน จบ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก2
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก