ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ดั่งมีงานรื่นเริง

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ชมัยภร แสงกระจ่าง
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 750 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • จากผู้เขียน
 • ตอนที่ 1 เรื่องที่ 1 คำภาวนาของเด็กชาย
 • ตอนที่ 2 เรื่องที่ 2 คืนที่เศร้าโศก
 • ตอนที่ 3 เรื่องที่ 3 โลกมหัศจรรย์
 • ตอนที่ 4 เรื่องที่ 4 ฝันเหงา
 • ตอนที่ 5 เรื่องที่ 5 เรื่องนี้เศร้าจัง
 • ตอนที่ 6 เรื่องที่ 6 ดั่งมีงานเริงรื่น
 • ตอนที่ 7 เรื่องที่ 7 ดึกนี้
 • ตอนที่ 8 เรื่องที่ 8 ยามเช้า
 • ตอนที่ 9 เรื่องที่ 9 หนูมะลิ
 • ตอนที่ 10 เรื่องที่ 10 แพ้
 • ตอนที่ 11 เรื่องที่ 11 ลด
 • ตอนที่ 12 เรื่องที่ 12 ภาพริมน้ำ
 • ตอนที่ 13 เรื่องที่ 13 สงสารหลวงตา
 • ตอนที่ 14 เรื่องที่ 14 จำกูได้ไหม
 • ตอนที่ 15 เรื่องที่ 15 คุณยายท้ายซอย
 • ตอนที่ 16 เรื่องที่ 16 คุณตาใส่บาตร
 • ตอนที่ 17 เรื่องที่ 17 เพื่อนในซอย
 • ตอนที่ 18 เรื่องที่ 18 ระทึก
 • ตอนที่ 19 เรื่องที่ 19 ปีนเขา
 • ตอนที่ 20 เรื่องที่ 20 เต็มๆ แล้ว
 • ตอนที่ 21 เรื่องที่ 21 สวรรค์ชั้น 9
 • ตอนที่ 22 เรื่องที่ 22 แกงหยวก
 • ตอนที่ 23 เรื่องที่ 23 เป็นผมดีกว่า
 • ตอนที่ 24 เรื่องที่ 24 สาวกระโปรงสั้น (จบ)

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก