ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ห้องนี้รื่นรมย์

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ชมัยภร แสงกระจ่าง
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1170 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 ห้องหนึ่ง
 • ตอนที่ 2 ห้องสอง
 • ตอนที่ 3 ครูกรรพุม
 • ตอนที่ 4 อันเติบโตมา
 • ตอนที่ 5 ความลับของสองหนุ่ม
 • ตอนที่ 6 ด้วยเล่ห์เสน่หา
 • ตอนที่ 7 ยิ่งกว่า
 • ตอนที่ 8 คลับคล้าย
 • ตอนที่ 9 คลับคลา
 • ตอนที่ 10 เรื่องใหญ่
 • ตอนที่ 11 เรื่องเล็ก
 • ตอนที่ 12 ความเปลี่ยนแปลง
 • ตอนที่ 13 โอดิสซี่
 • ตอนที่ 14 เหตุโชคร้าย
 • ตอนที่ 15 ดาวตกกับน้ำเชี่ยว
 • ตอนที่ 16 ราตรีแรก
 • ตอนที่ 17 เผด็จการ
 • ตอนที่ 18 ห้องใหม่
 • ตอนที่ 19 ในอก
 • ตอนที่ 20 คำกล่าวหา
 • ตอนที่ 21 พาฝัน
 • ตอนที่ 22 ความสุข
 • ตอนที่ 23 ถ้อยคำ
 • ตอนที่ 24 คืนเพ็ญ
 • ตอนที่ 25 ยามเช้า
 • ตอนที่ 26 ยามสว่าง
 • ตอนที่ 27 เฝ้ามอง
 • ตอนที่ 28 ปรุง
 • ตอนที่ 29 พบ
 • ตอนที่ 30 ยิ่งไกล
 • ตอนที่ 31 สวนสวรรค์
 • ตอนที่ 32 ห้องรื่นรมย์
 • ตอนที่ 33 ห้องรัก
 • ตอนที่ 34 ห้องใหม่
 • ตอนที่ 35 ฟ้านิรันดร์
 • ตอนที่ 36 สนามหญ้าหน้าบ้าน
 • ตอนที่ 37 ห้องนี้
 • ตอนที่ 38 อวสาน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก