ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เช้าครึ่งชาม เย็นครึ่งชาม

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ชมัยภร แสงกระจ่าง
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1410 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 คำนำ
 • ตอนที่ 2 ตอนที่ 1 รอยทาง
 • ตอนที่ 3 ตอนที่ 2 กรมจริยธรรม
 • ตอนที่ 4 ตอนที่ 3 ดร_สารภี
 • ตอนที่ 5 ตอนที่ 4 คนพิลึก
 • ตอนที่ 6 ตอนที่ 5 ครึ่งหนึ่ง
 • ตอนที่ 7 ตอนที่ 6 เริ่มต้น
 • ตอนที่ 8 ตอนที่ 7 ภาพลวงตา
 • ตอนที่ 9 ตอนที่ 8 พิเศษ พิเศษ
 • ตอนที่ 10 ตอนที่ 9 ฝันร้าย
 • ตอนที่ 11 ตอนที่ 10 ปะทะ
 • ตอนที่ 12 ตอนที่ 11 ประดัง
 • ตอนที่ 13 ตอนที่ 12 ประเด
 • ตอนที่ 14 ตอนที่ 13 โครงการใหม่
 • ตอนที่ 15 ตอนที่ 14 สองฝ่าย
 • ตอนที่ 16 ตอนที่ 15 ตัวปัญหา
 • ตอนที่ 17 ตอนที่ 16ข้อมูลที่ไม่ได้แจ้ง
 • ตอนที่ 18 ตอนที่ 17เป็นความลับ
 • ตอนที่ 19 ตอนที่ 18 กลับทิศ
 • ตอนที่ 20 ตอนที่ 19 หญ้าแพรก
 • ตอนที่ 21 ตอนที่ 20 ฟันเลื่อย
 • ตอนที่ 22 ตอนที่ 21 พันลึก
 • ตอนที่ 23 ตอนที่ 22 ระลอกใหม่
 • ตอนที่ 24 ตอนที่ 23 ลื่นไหล
 • ตอนที่ 25 ตอนที่ 24 ติดแน่น
 • ตอนที่ 26 ตอนที่ 25 ต่อเนื่อง
 • ตอนที่ 27 ตอนที่ 26 เรือ
 • ตอนที่ 28 ตอนที่ 27 ท้า
 • ตอนที่ 29 ตอนที่ 28 เปลี่ยน
 • ตอนที่ 30 ตอนที่ 29 คนเดียว
 • ตอนที่ 31 ตอนที่ 30 ชัยชนะ
 • ตอนที่ 32 ตอนที่ 31 สืบค้น
 • ตอนที่ 33 ตอนที่ 32 สืบแค้น
 • ตอนที่ 34 ตอนที่ 33 อบ ไม่ รม
 • ตอนที่ 35 ตอนที่ 34 สุมควัน
 • ตอนที่ 36 ตอนที่ 35 ร้อน
 • ตอนที่ 37 ตอนที่ 36 ลับใน
 • ตอนที่ 38 ตอนที่ 37 สอบสวน
 • ตอนที่ 39 ตอนที่ 38 น้ำตา_ล
 • ตอนที่ 40 ตอนที่ 39 หมดใจ
 • ตอนที่ 41 ตอนที่ 40 หมดคน
 • ตอนที่ 42 ตอนที่ 41 สุดปลาย
 • ตอนที่ 43 ตอนที่ 42 กระหน่ำ
 • ตอนที่ 44 ตอนที่ 43 ซ้ำซาก
 • ตอนที่ 45 ตอนที่ 44 นอกเหนือ
 • ตอนที่ 46 ตอนที่ 45 ถูกกิน
 • ตอนที่ 47 ตอนอวสาน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก