ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ชมัยภร แสงกระจ่าง
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 774 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำผู้เขียน_วรรณกรรม เรื่อง ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์ : เรื่องลึกซึ้งของครอบครัวความรักและความเข้าใจ โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง
 • ตอนที่ 1 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 2 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 3 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 4 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 5 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 5
 • ตอนที่ 6 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 6
 • ตอนที่ 7 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 7
 • ตอนที่ 8 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 8
 • ตอนที่ 9 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 9
 • ตอนที่ 10 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 10
 • ตอนที่ 11 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 11
 • ตอนที่ 12 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 12
 • ตอนที่ 13 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 13
 • ตอนที่ 14 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 14
 • ตอนที่ 15 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 15
 • ตอนที่ 16 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 16
 • ตอนที่ 17 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 17
 • ตอนที่ 18 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 18
 • ตอนที่ 19 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 19
 • ตอนที่ 20 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 20
 • ตอนที่ 21 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 21
 • ตอนที่ 22 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 22
 • ตอนที่ 23 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 23
 • ตอนที่ 24 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 24
 • ตอนที่ 25 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 25
 • ตอนที่ 26 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 26
 • ตอนที่ 27 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 27
 • ตอนที่ 28 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 28
 • ตอนที่ 29 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 29
 • ตอนที่ 30 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 30
 • ตอนที่ 31 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 31
 • ตอนที่ 32 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 32
 • ตอนที่ 33 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 33
 • ตอนที่ 34 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 34
 • ตอนที่ 35 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 35
 • ตอนที่ 36 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 36
 • ตอนที่ 37 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 37
 • ตอนที่ 38 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 38
 • ตอนที่ 39 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 39
 • ตอนที่ 40 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 40
 • ตอนที่ 41 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 41
 • ตอนที่ 42 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 42
 • ตอนที่ 43 ยามบ่ายวันเสาร์ยามเช้าวันอาทิตย์_ตอนที่ 43

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก