ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จดหมายถึงดวงดาว

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ชมัยภร แสงกระจ่าง
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1170 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • จากผู้เขียน
 • ตอนที่ 1 ภาค 1 เราจะฝันถึงแม่ด้วยกัน
 • ตอนที่ 2 ภาค 1 ลูกรู้แล้วละค่ะว่า
 • ตอนที่ 3 ภาค 1 ประตู
 • ตอนที่ 4 ภาค 1 พี่เลี้ยง
 • ตอนที่ 5 ภาค 1 ปรีดา
 • ตอนที่ 6 ภาค 1 นกน้อย
 • ตอนที่ 7 ภาค 1 ร่มรื่น
 • ตอนที่ 8 ภาค 1 ในกำแพง
 • ตอนที่ 9 ภาค 1 นอกกำแพง
 • ตอนที่ 10 ภาค 1 อุ่นใน
 • ตอนที่ 11 ภาค 1 ณ เส้นทาง
 • ตอนที่ 12 ภาค 2 สีสัน
 • ตอนที่ 13 ภาค 2 เส้นสาย
 • ตอนที่ 14 ภาค 2 ลายน้ำ
 • ตอนที่ 15 ภาค 2 ยากกว่า
 • ตอนที่ 16 ภาค 2 สาวน้อย
 • ตอนที่ 17 ภาค 2 สรวงสวรรค์
 • ตอนที่ 18 ภาค 2 เราอยู่บนดิน
 • ตอนที่ 19 ภาค 2 ค้นพบ
 • ตอนที่ 20 ภาค 2 รินไหล
 • ตอนที่ 21 ภาค 2 ถั่งแรง
 • ตอนที่ 22 ภาค 2 แสงดาว
 • ตอนที่ 23 ภาค 2 หนาวและร้อน
 • ตอนที่ 24 ภาค 2 อ่อนและหวาน
 • ตอนที่ 25 ภาค 3 แทนจันท์
 • ตอนที่ 26 ภาค 3 บ้ายกกำลัง
 • ตอนที่ 27 ภาค 3 มิตรไมตรี
 • ตอนที่ 28 ภาค 3 ดาวดวงที่หนึ่ง
 • ตอนที่ 29 ภาค 3 ผู้หญิงสกปรก
 • ตอนที่ 30 ภาค 3 ลับลมคมนัย
 • ตอนที่ 31 ภาค 3 มีแต่เรื่องแปลกๆ
 • ตอนที่ 32 ภาค 3 ความเปลี่ยนแปลง
 • ตอนที่ 33 ภาค 3 เกือบไม่ถึงดวงดาว
 • ตอนที่ 34 ภาค 3 วิวาทะ
 • ตอนที่ 35 ภาค 3 ข่าวร้าย
 • ตอนที่ 36 ภาค 3 จากพราก
 • ตอนที่ 37 ภาค 3 ความลับของแทน
 • ตอนที่ 38 ภาค 3 ดั่งนวนิยาย

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก