ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สู่ดวงใจแผ่นดิน

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ชมัยภร แสงกระจ่าง
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1020 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • จากดวงใจคนเขียน
 • ตอนที่ 1 สู่ดวงใจแผ่นดิน_ คืนเหย้า"
 • ตอนที่ 2 สู่ดวงใจแผ่นดิน_ผูกพัน
 • ตอนที่ 3 สู่ดวงใจแผ่นดิน_ตัวจริง
 • ตอนที่ 4 สู่ดวงใจแผ่นดิน_น้ำตา
 • ตอนที่ 5 สู่ดวงใจแผ่นดิน_สายน้ำ
 • ตอนที่ 6 สู่ดวงใจแผ่นดิน_ในห้องเช่า
 • ตอนที่ 7 สู่ดวงใจแผ่นดิน_บ่วงเมือง
 • ตอนที่ 8 สู่ดวงใจแผ่นดิน_ดั่งฝัน
 • ตอนที่ 9 สู่ดวงใจแผ่นดิน_รอยแผล
 • ตอนที่ 10 สู่ดวงใจแผ่นดิน_รำลึก
 • ตอนที่ 11 สู่ดวงใจแผ่นดิน_ร่วมฝัน
 • ตอนที่ 12 สู่ดวงใจแผ่นดิน_ทองสา
 • ตอนที่ 13 สู่ดวงใจแผ่นดิน_หมายรัก
 • ตอนที่ 14 สู่ดวงใจแผ่นดิน_สมนฤมิต
 • ตอนที่ 15 สู่ดวงใจแผ่นดิน_เบ่งบาน
 • ตอนที่ 16 สู่ดวงใจแผ่นดิน_ปฏิกิริยา
 • ตอนที่ 17 สู่ดวงใจแผ่นดิน_โศกศัลย์
 • ตอนที่ 18 สู่ดวงใจแผ่นดิน_ด้วยรัก
 • ตอนที่ 19 สู่ดวงใจแผ่นดิน_หนามบ่ง
 • ตอนที่ 20 สู่ดวงใจแผ่นดิน_ฟื้นหลัง
 • ตอนที่ 21 สู่ดวงใจแผ่นดิน_ฝังอดีต
 • ตอนที่ 22 สู่ดวงใจแผ่นดิน_จากรวงรัง
 • ตอนที่ 23 สู่ดวงใจแผ่นดิน_สู่รวงรัง
 • ตอนที่ 24 สู่ดวงใจแผ่นดิน_ทรมาน
 • ตอนที่ 25 สู่ดวงใจแผ่นดิน_เรื่องเล่า
 • ตอนที่ 26 สู่ดวงใจแผ่นดิน_เรื่องทุกข์
 • ตอนที่ 27 สู่ดวงใจแผ่นดิน_ค้นหา
 • ตอนที่ 28 สู่ดวงใจแผ่นดิน_เสียงใจ
 • ตอนที่ 29 สู่ดวงใจแผ่นดิน_เรื่องยาว
 • ตอนที่ 30 สู่ดวงใจแผ่นดิน_มหัศจรรย์
 • ตอนที่ 31 สู่ดวงใจแผ่นดิน_อโหสิ
 • ตอนที่ 32 สู่ดวงใจแผ่นดิน_ค้น
 • ตอนที่ 33 สู่ดวงใจแผ่นดิน_อวสาน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก