ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นักสู้หมู่บ้านตกเขียว

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: คำพูน บุญทวี
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 233 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 บนยอดดอยแม่สลอง
 • ตอนที่ 2 คนสำคัญของหมู่บ้านไร่เขียว
 • ตอนที่ 3 บุคคลสำคัญเยี่ยมนายทองสุก
 • ตอนที่ 4 หมีป่าอาละวาด
 • ตอนที่ 5 จูบมัดจำ
 • ตอนที่ 6 ลักหนีไปขายตัวอีกแล้วพี่น้องเอ๋ย
 • ตอนที่ 7 คำสอนของลูกผู้หญิง
 • ตอนที่ 8 เดชไม้คานหาบผัก
 • ตอนที่ 9 นายตาบถูกล็อตเตอรี่
 • ตอนที่ 10 เด็กตกเขียวจากแดนไกล
 • ตอนที่ 11 นักสู้หมู่บ้านตกเขียว
 • ตอนที่ 12 โรคเอดส์บุก
 • ตอนที่ 13 หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ
 • ตอนที่ 14 ขอสู้คนเดียว
 • ตอนที่ 15 เด็กเก่ง
 • ตอนที่ 16 ฝันสลายของนายตาบตีนช้าง
 • ตอนที่ 17 รวมนักสู้
 • ตอนที่ 18 รางวัลของนักสู้

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก3
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

ชนัญ
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก