ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หวังไว้ในใจพ่อ ขอแค่ลูกเป็นคนดี : บันทึกอาทรถึงลูกสาวตัวน้อย

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สนธิญาณ หนูแก้ว
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 27 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ วรรณกรรม เรื่อง หวังไว้ในใจพ่อ ขอแค่ลูกเป็นคนดี : บันทึกอาทรถึงลูกสาวตัวน้อย โดย สนธิญาณ หนูแก้ว
 • ตอนที่ 1 หวังไว้ในใจพ่อ_ถือกำเนิดเกิดมา
 • ตอนที่ 2 หวังไว้ในใจพ่อ_เรียนรู้คู่คุณค่า
 • ตอนที่ 3 หวังไว้ในใจพ่อ_ค่อยๆ คิด
 • ตอนที่ 4 หวังไว้ในใจพ่อ_มองให้เห็นความจริง
 • ตอนที่ 5 หวังไว้ในใจพ่อ_กิ่งคือความหมาย
 • ตอนที่ 6 หวังไว้ในใจพ่อ_การให้คือชีวิต
 • ตอนที่ 7 หวังไว้ในใจพ่อ_หรือเวลาลิขิต
 • ตอนที่ 8 หวังไว้ในใจพ่อ_คิดต่อไป
 • ตอนที่ 9 หวังไว้ในใจพ่อ_ในความหวังของพ่อ
 • ตอนที่ 10 หวังไว้ในใจพ่อ_ก็มีความกังวล
 • ตอนที่ 11 หวังไว้ในใจพ่อ_กลัวความสับสน
 • ตอนที่ 12 หวังไว้ในใจพ่อ_แตกต่างที่ห่วงใย
 • ตอนที่ 13 หวังไว้ในใจพ่อ_ให้รู้จักแยกแยะ
 • ตอนที่ 14 หวังไว้ในใจพ่อ_และรอวันคิดให้เป็น
 • ตอนที่ 15 หวังไว้ในใจพ่อ_เช่นความฝัน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

sammao
sammao
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก