ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

งานเขียนและแง่คิด เรื่อง สยามตามหาเพื่อน

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: จักรภพ เพ็ญแข
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 263 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน งานเขียนและแง่คิด
 • ตอนที่ 1 ตามนายกฯไปบังกลาเทศ
 • ตอนที่ 2 ไปเวียดนามอีกครั้ง
 • ตอนที่ 3 เหตุใดจึงไปบราซิล ตอนที่1
 • ตอนที่ 4 เหตุใดจึงไปบราซิล ตอนที่2
 • ตอนที่ 5 เหตุใดจึงไปบราซิล ตอนที่3
 • ตอนที่ 6 เหตุใดจึงไปบราซิล ตอนจบ
 • ตอนที่ 7 แอบอิงชิงต่าว
 • ตอนที่ 8 เบื้องหลัง BIMSTEC ตอนที่1
 • ตอนที่ 9 เบื้องหลัง BIMSTEC ตอนที่2
 • ตอนที่ 10 เบื้องหลัง BIMSTEC ตอนที่3
 • ตอนที่ 11 ข้อถกเถียงเรื่อง FTA
 • ตอนที่ 12 โอกาสไทยในอิตาลี ตอนที่1
 • ตอนที่ 13 โอกาสไทยในอิตาลี ตอนที่2
 • ตอนที่ 14 สู่สวีเดน ตอนที่1
 • ตอนที่ 15 สู่สวีเดน ตอนที่2
 • ตอนที่ 16 อาเซียน ณ เวียงจันทน์ ตอนที่1
 • ตอนที่ 17 อาเซียน ณ เวียงจันทน์ ตอนที่2
 • ตอนที่ 18 คืนหนึ่งในฮุสตัน
 • ตอนที่ 19 นิวยอร์ก ไม่หยอกเล่น ตอนที่1
 • ตอนที่ 20 นิวยอร์ก ไม่หยอกเล่น ตอนที่2
 • ตอนที่ 21 นิวยอร์ก ไม่หยอกเล่น ตอนที่3
 • ตอนที่ 22 ถนนทุกสายมุ่งสู่วอชิงตัน ตอนที่1
 • ตอนที่ 23 ถนนทุกสายมุ่งสู่วอชิงตัน ตอนที่2
 • ตอนที่ 24 ถนนทุกสายมุ่งสู่วอชิงตัน ตอนจบ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก