ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สู้ชีวิต : เคราะห์สร้างโอกาส

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 360 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
  • คำนำ เรื่อง สู้ชีวิต : เคราะห์สร้างโอกาส โดย วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
  • ตอนที่ 1 สู้ชีวิต_เฉลิมฉลองชัย
  • ตอนที่ 2 สู้ชีวิต_โลกที่มืดมนและน่ากลัว
  • ตอนที่ 3 สู้ชีวิต_ แสงดาวเริ่มระยิบระยับขึ้นบนขอบฟ้า
  • ตอนที่ 4 สู้ชีวิต_ ความฝันกับความเป็นจริง
  • ตอนที่ 5 สู้ชีวิต_อุปสรรคและการฝ่าฟัน
  • ตอนที่ 6 สู้ชีวิต_หนทางสู่ความสุขความสำเร็จ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก2
  • พอใจ1
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก