ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สู้ชีวิต : เคราะห์สร้างโอกาส

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 360 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ เรื่อง สู้ชีวิต : เคราะห์สร้างโอกาส โดย วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
 • ตอนที่ 1 สู้ชีวิต_เฉลิมฉลองชัย
 • ตอนที่ 2 สู้ชีวิต_โลกที่มืดมนและน่ากลัว
 • ตอนที่ 3 สู้ชีวิต_ แสงดาวเริ่มระยิบระยับขึ้นบนขอบฟ้า
 • ตอนที่ 4 สู้ชีวิต_ ความฝันกับความเป็นจริง
 • ตอนที่ 5 สู้ชีวิต_อุปสรรคและการฝ่าฟัน
 • ตอนที่ 6 สู้ชีวิต_หนทางสู่ความสุขความสำเร็จ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก