ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้มาเยือน

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กิ๊ตตี้
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 517 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน คำนำผู้มาเยือน
 • ตอนที่ 1 ผู้มาเยือน บทที่ 1
 • ตอนที่ 2 ผู้มาเยือน บทที่ 2
 • ตอนที่ 3 ผู้มาเยือน บทที่ 3
 • ตอนที่ 4 ผู้มาเยือน บทที่ 4
 • ตอนที่ 5 ผู้มาเยือน บทที่ 5
 • ตอนที่ 6 ผู้มาเยือน บทที่ 6
 • ตอนที่ 7 ผู้มาเยือน บทที่ 7
 • ตอนที่ 8 ผู้มาเยือน บทที่ 8
 • ตอนที่ 9 ผู้มาเยือน บทที่ 9
 • ตอนที่ 10 ผู้มาเยือน บทที่ 10
 • ตอนที่ 11 ผู้มาเยือน บทที่ 11
 • ตอนที่ 12 ผู้มาเยือน บทที่ 12
 • ตอนที่ 13 ผู้มาเยือน บทที่ 13
 • ตอนที่ 14 ผู้มาเยือน บทที่ 14
 • ตอนที่ 15 ผู้มาเยือน บทที่ 15
 • ตอนที่ 16 ผู้มาเยือน บทที่ 16
 • ตอนที่ 17 ผู้มาเยือน บทที่ 17
 • ตอนที่ 18 ผู้มาเยือน บทที่ 18
 • ตอนที่ 19 ผู้มาเยือน บทที่ 19
 • ตอนที่ 20 ผู้มาเยือน บทที่ 20
 • ตอนที่ 21 ผู้มาเยือน บทที่ 21
 • ตอนที่ 22 ผู้มาเยือน บทที่ 22
 • ตอนที่ 23 ผู้มาเยือน บทที่ 23
 • ตอนที่ 24 ผู้มาเยือน บทที่ 24
 • ตอนที่ 25 ผู้มาเยือน บทที่ 25
 • ตอนที่ 26 ผู้มาเยือน บทที่ 26
 • ตอนที่ 27 ผู้มาเยือน บทที่ 27

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

hussana
ก๊วยเจ๋ง
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก