ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เอกภพ : เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: วิภู รุโจปการ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 703 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน สารบัญ คำนิยม คำนำ
 • ตอนที่ 1 ณ สุดขอบแห่งความเข้าใจ
 • ตอนที่ 2 ข้างนอกมีอะไรบ้าง
 • ตอนที่ 3 กล้องโทรทัศน์และทัศนูปกรณ์ ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 4 กล้องโทรทัศน์และทัศนูปกรณ์ ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 5 ดวงอาทิตย์ ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 6 ดวงอาทิตย์ ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 7 ดวงอาทิตย์ ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 8 ระบบสุริยะ ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 9 ระบบสุริยะ ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 10 ระบบสุริยะ ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 11 ระบบสุริยะ ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 12 ระบบสุริยะ ตอนที่ 5
 • ตอนที่ 13 ระบบสุริยะ ตอนที่ 6
 • ตอนที่ 14 ระบบสุริยะ ตอนที่ 7
 • ตอนที่ 15 ปรากฎการณ์เกี่ยวกับดวงจันทร์
 • ตอนที่ 16 ชีวิตดวงดาว ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 17 ชีวิตดวงดาว ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 18 ชีวิตดวงดาว ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 19 ดาราจักรทางช้างเผือก
 • ตอนที่ 20 ดาราจักรและจักรวาล ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 21 ดาราจักรและจักรวาล ตอนที่ 2

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

nsrw.surasak
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก