ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมุนไพร การพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมจิต ศรลัมพ์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 270 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • สารบัญ คำนำ บทนำ
 • ตอนที่ 1 สมุนไพร วิถีแห่งสุขภาพไทย ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 2 สมุนไพร วิถีแห่งสุขภาพไทย ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 3 03 ยาจากสมุนไพรบนหลักฐานวิชาการ ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 4 03 ยาจากสมุนไพรบนหลักฐานวิชาการ ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 5 ยาจากสมุนไพรในบัญชีหลักแห่งชาติ
 • ตอนที่ 6 วัตถุดิบสมุนไพร
 • ตอนที่ 7 ขี้เหล็ก กวาวเครือขาว และบอระเพ็ดฯ
 • ตอนที่ 8 สมุนไพร แนวทางเพื่อพัฒนาฯ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก