ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นิเวศประวัติศาสตร์ : พรมแดนความรู้

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 489 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ คำเตือน สารบัญ
 • ตอนที่ 1 บทคัดย่อ
 • ตอนที่ 2 บทนำ
 • ตอนที่ 3 บทที่ 2 ตอนที่ 1 พํฒนาการของความรู้
 • ตอนที่ 4 บทที่ 2 ตอนที่ 2 การพัฒนาการของความรู้
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 ตอนที่ 3 พัฒนาการของความรู้
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 ตอนที่ 4 พัฒนาการของความรู้
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 ตอนที่ 5 พัฒนาการของความรู้
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 ตอนที่ 6 พัฒนาการของความรู้
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 ตอนที่ 7 พัฒนาการของความรู้
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 ตอนที่ 8 พัฒนาการของความรู้
 • ตอนที่ 11 บทที่ 2 ตอนที่ 9 พัฒนาการของความรู้
 • ตอนที่ 12 บทที่ 2 ตอนที่ 10 พัฒนาการของความรู้
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 ตอนที่ 1 พรหมแดนความรู้ประวัติศาสตร์
 • ตอนที่ 14 บทที่ 3 ตอนที่ 2 พรหมแดนความรู้ประวัติศาสตร์
 • ตอนที่ 15 บทที่ 3 ตอนที่ 3 พรหมแดนความรู้ประวัติศาสตร์
 • ตอนที่ 16 บทที่ 3 ตอนที่ 4 พรหมแดนความรู้ประวัติศาสตร์
 • ตอนที่ 17 บทที่ 3 ตอนที่ 5 พรหมแดนความรู้ประวัติศาสตร์
 • ตอนที่ 18 บทที่ 4 บทสรุป

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

ricebran
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก