ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สีดา สอนศรี บรรณาธิการ/ ชัยโชค จุลศิริวงศ์, ธีระ นุชเปี่ยม, นภดล ชาติประเสริฐ, วิทยา สุจริตธรารักษ์, ศรีประภา เพชรมีศรี, สุรชัย ศิริไกร, โคริน เฟื่องเกษม ผู้เขียน
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 908 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • สารบัญ บทบรรณาธิการ คำนำ
 • ตอนที่ 1 นโยบายต่างประเทศ ฯ ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 2 นโยบายต่างประเทศ ฯ ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 3 นโยบายต่างประเทศ ฯ ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 4 นโยบายต่างประเทศ ฯ ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 5 นโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1946-1998 ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 6 นโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1946-1998 ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 7 นโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1946-1998 ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 8 นโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1946-1998 ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 9 นโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1946-1998 ตอนที่ 5
 • ตอนที่ 10 นโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1946-1998 ตอนที่ 6
 • ตอนที่ 11 นโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1946-1998 ตอนที่ 7
 • ตอนที่ 12 นโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1946-1998 ตอนที่ 8
 • ตอนที่ 13 นโยบายต่างประเทศของมาเลเซีย ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 14 นโยบายต่างประเทศของมาเลเซีย ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 15 นโยบายต่างประเทศของมาเลเซีย ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 16 นโยบายต่างประเทศของมาเลเซีย ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 17 สภาวะแวดล้อมของนโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์ ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 18 สภาวะแวดล้อมของนโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์ ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 19 นโยบายต่างประเทศอินโดนิเซียสมัยซูร์ฮาร์โต้ ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 20 นโยบายต่างประเทศอินโดนิเซียสมัยซูร์ฮาร์โต้ ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 21 นโยบายต่างประเทศอินโดนิเซียสมัยซูร์ฮาร์โต้ ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 22 นโยบายต่างประเทศของกัมพูชา ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 23 นโยบายต่างประเทศของกัมพูชา ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 24 นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 25 นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 26 นโยบายต่างประเทศของสปปลาว ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 27 นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 28 นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 29 นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 30 นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 31 นโยบายต่างประเทศของพม่า ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 32 นโยบายต่างประเทศของพม่า ตอนที่ 2

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

ครูเอส
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก