ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 619 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • สารบัญ คำนิยม คำนำ เกี่ยวกับผู้แต่ง
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 สมัยโบราณ ตอนที่ 1 ราชวงค์พุกาม และสงครามมองโกลกับพม่า
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 สมัยโบราณ ตอนที่ 2 ราชวงค์ตองอู และ ราชวงศ์คองบอง
 • ตอนที่ 3 บทที่ 2 สมัยอาณานิคมอังกฤษ ตอนที่ 1 สงครามอังกฤษ-พม่า ครั่งที่ 1-2
 • ตอนที่ 4 บทที่ 2 สมัยอาณานิคมอังกฤษ ตอนที่ 2 สงครามอังกฤษ-พม่า ครั้งที่ 3
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 สมัยอาณานิคมอังกฤษ ตอนที่ 3 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของพม่าฯ
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 สมัยอาณานิคมอังกฤษ ตอนที่ 4 ลัทธิชาตินิยมพม่า และขบถอาจารย์ซาน
 • ตอนที่ 7 บทที่ 3 สมัยเอกราช
 • ตอนที่ 8 บทที่ 4 นักศึกษาพม่ากับขบวนการประชาธิปไตย ตอนที่ 1 การเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่าฯ
 • ตอนที่ 9 บทที่ 4 นักศึกษาพม่ากับขบวนการประชาธิปไตย ตอนที่ 2 ขบวนการนักศึกษาพม่าเปรียบเที่ยบกับฯ
 • ตอนที่ 10 บทที่ 4 นักศึกษาพม่ากับขบวนการประชาธิปไตย ตอนที่ 3 ขบวนการนักศึกษาพม่า
 • ตอนที่ 11 บทที่ 4 นักศึกษาพม่ากับขบวนการประชาธิปไตย ตอนที่ 4 การต่อสู้ของนักศึกษาพม่าฯ
 • ตอนที่ 12 บทที่ 5 พม่า 2531-2543 ปัจจุบันที่่ไม่แน่นอนฯ ตอนที่ 1 การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์
 • ตอนที่ 13 บทที่ 5 พม่า 2531-2543 ปัจจุบันที่ไม่แน่นอนฯ ตอนที่ 2 ทำไมถึงมีการเลือกตั้งทั้วไปฯ
 • ตอนที่ 14 บทที่ 5 พม่า 2531-2543 ปัจจุบันที่ไม่แน่นอนฯ ตอนที่ 3 ทหารพม่ากับการเมือง ตอน 1
 • ตอนที่ 15 บทที่ 5 พม่า 2531-2543 ปัจจุบันที่ไม่แน่นอนฯ ตอนที่ 4 ทหารพม่ากับการเมือง ตอน 2
 • ตอนที่ 16 บทที่ 5 พม่า 2531-2543 ปัจจุบันที่ไม่แน่นอนฯ ตอนที่ 5 NLD- อองซานซูจี
 • ตอนที่ 17 บทที่ 5 พม่า 2531-2543 ปัจจุบันที่ไม่แน่นอนฯ ตอนที่ 6 ชนกลุ่มน้อย-โบเมี้ยะ
 • ตอนที่ 18 บทที่ 6 ลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเมืองพม่า 800 กว่าปี

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

oddy
เมธา อิสสระพงศ์
apinun
apinun
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก