ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หว่านรักให้เต็มโลก

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต)
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 146 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ
 • ตอนที่ 1 ปรัชญาแห่งความรัก
 • ตอนที่ 2 การควบคุมสัญชาตญาณ ตอน 1
 • ตอนที่ 3 การควบคุมสัญชาตญาณ ตอน 2
 • ตอนที่ 4 การควบคุมสัญชาตญาณ ตอน 3
 • ตอนที่ 5 ศิลปะแห่งการส่งมอบความสุข

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก2
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

สหัทยา สิริศุภนิมิต
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก