ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทสร้างนิสัย

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมมธโร)
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 960 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • บทนำ
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 นิสัยเป็นผู้ดี
 • ตอนที่ 2 บทที่ 2 นิสัยมีระเบียบ
 • ตอนที่ 3 บทที่ 3 นิสัยเคารพ
 • ตอนที่ 4 บทที่ 4 นิสัยสุภาพ
 • ตอนที่ 5 บทที่ 5 นิสัยแบบอย่าง
 • ตอนที่ 6 บทที่ 6 นิสัยนับถือคนอื่น
 • ตอนที่ 7 บทที่ 7 นิสัยสำรวมปาก
 • ตอนที่ 8 บทที่ 8 นิสัยยิ้ม
 • ตอนที่ 9 บทที่ 9 นิสัยซื่อสัตย์
 • ตอนที่ 10 บทที่ 10 นิสัยสุจริต
 • ตอนที่ 11 บทที่ 11 นิสัยนับถือตนเอง
 • ตอนที่ 12 บทที่ 12 นิสัยกตัญญู
 • ตอนที่ 13 บทที่ 13 นิสัยประหยัด
 • ตอนที่ 14 บทที่ 14 นิสัยจงรักภักดี
 • ตอนที่ 15 บทที่ 15 นิสัยเมตตากรุณา
 • ตอนที่ 16 บทที่ 16 นิสัยมีอนามัย
 • ตอนที่ 17 บทที่ 17 นิสัยของหัวหน้า
 • ตอนที่ 18 บทที่ 18 นิสัยองอาจกล้าหาญ
 • ตอนที่ 19 บทที่ 19 นิสัยของครู
 • ตอนที่ 20 บทที่ 20 นิสัยนั่งอยู่ในหัวใจคน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก