ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ธรรมะบันดาล

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ว.วชิรเมธี
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 259 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนิยม คำปรารภ
 • ตอนที่ 1 เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
 • ตอนที่ 2 ดร.อัมเพทการ์
 • ตอนที่ 3 ปฏาจาราเถรี
 • ตอนที่ 4 สุชีพ ปุญญานุภาพ
 • ตอนที่ 5 รัชกาลที่ 5_1
 • ตอนที่ 6 ท่านเว่ยหล่าง
 • ตอนที่ 7 รัชกาลที่ 5_2
 • ตอนที่ 8 นายสัญญา ธรรมศักดิ์_1
 • ตอนที่ 9 นายสัญญา ธรรมศักดิ์_2
 • ตอนที่ 10 รัชกาลที่ 4
 • ตอนที่ 11 พระจักขุบาล
 • ตอนที่ 12 วิลาศ มณีวัต
 • ตอนที่ 13 ถวัลย์ ดัชนี
 • ตอนที่ 14 ภาคผนวก หรือเป็นเพราะความเคยชิน
 • ตอนที่ 15 แรงบันดาลใจสร้างงานธรรมะของว.วชิระเมธี

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

กนกเนตร สุภาศรี
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก