ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิชาตัวเบา

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 214 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ
 • ตอนที่ 1 ข้อดีของขี้ลืม
 • ตอนที่ 2 ความล้าสมัยของคนเฒ่าไฮเทค
 • ตอนที่ 3 ยิ้มแบบดูโอ
 • ตอนที่ 4 ความเหงาที่ไม่ง่อย
 • ตอนที่ 5 เลิกรักฉันแล้วหรือ
 • ตอนที่ 6 ปัญหาเป็นของชั่วคราว
 • ตอนที่ 7 ทางเลือกกับชีวิต
 • ตอนที่ 8 โอบอ้อมถนอมรัก
 • ตอนที่ 9 เถียงกับทะเลาะ กีฬากับสนามรบ
 • ตอนที่ 10 ใจน้อย น้อยใจ
 • ตอนที่ 11 ชัยที่ไม่ต้องชิง
 • ตอนที่ 12 ให้อภัย ปลดโซ่ออกจากใจ
 • ตอนที่ 13 กระเถิบมาอีกนิด
 • ตอนที่ 14 มารู้จักกันดีไหม
 • ตอนที่ 15 ให้สุขแก่กัน
 • ตอนที่ 16 ย่อภูเขาให้เท่าจอมปลวก
 • ตอนที่ 17 ทำใจให้รับความจริง
 • ตอนที่ 18 เติมละให้กับอาย
 • ตอนที่ 19 รับ ศิลปะที่ละเอียดกว่า ให้
 • ตอนที่ 20 ไม้กวาดวิเศษ
 • ตอนที่ 21 ความลับ ทุกข์สำเร็จรูป
 • ตอนที่ 22 เส้นทางกับยอดเขา
 • ตอนที่ 23 จดหมายรัก
 • ตอนที่ 24 เลี้ยงลูกให้ใจดี
 • ตอนที่ 25 สะพานของวิกิ
 • ตอนที่ 26 งามตรงเพชรหลุด
 • ตอนที่ 27 เที่ยวไม่วัดระดับ
 • ตอนที่ 28 สนุกแบบบินเดี่ยว
 • ตอนที่ 29 เที่ยวให้สนุก
 • ตอนที่ 30 ชีวิตแวววับจากการสูญเสีย
 • ตอนที่ 31 คุณครูชื่อกุ้งแห้ง
 • ตอนที่ 32 คลังระเบิดในตู้หัวเตียง
 • ตอนที่ 33 เงาหลอนกับโซ่ตรวน
 • ตอนที่ 34 ทิ้งกรุงไปป่า

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก2
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก