ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ธรรมะดับร้อน

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ว.วชิรเมธี
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 310 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำปรารภ
 • ตอนที่ 1 ทรงชนะพญามารด้วยปรีชาญาณ
 • ตอนที่ 2 ทรงชนะพญามารด้วยพุทธวิธี
 • ตอนที่ 3 ทรงชนะพญาช้างนาฬาคิรี
 • ตอนที่ 4 ทรงชนะมหาโจรองคุลิมาล
 • ตอนที่ 5 ทรงชนะแผนนารีพิฆาต
 • ตอนที่ 6 ทรงชนะสัจจกปราชญ์ผู้มืดบอด
 • ตอนที่ 7 ทรงชนะพญานาคผู้ทรงฤทธิ์
 • ตอนที่ 8 ทรงชนะพกพรหม
 • ตอนที่ 9 ภาคผนวก

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก