ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำเร็จ! นักศึกษาจีนประดิษฐ์ “หุ่นยนต์แปลงเสียงเป็นภาษามือ” เล็งติดตั้งตามสถานที่สาธารณะช่วยคนเป็นใบ้หูหนวก

หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 1 มีนาคม 2560
“ซ่งจี้หยวน” กับหุ่นยนต์แปลงเสียงเป็นภาษามือ (ภาพซินหวา)
กลุ่มสื่อจีนรายงาน (26 ก.พ.) นักศึกษาจีนประดิษฐ์หุ่นยนต์แปลงเสียงให้เป็นภาษามือ
       
       “ซ่งจี้หยวน” นักศึกษาประจำมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติเหอหนาน (National University Science Park of Henan Province) ในเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ได้ใช้เวลาว่างระหว่างการเรียนในการพัฒนา “หุ่นยนต์แปลงเสียงให้เป็นภาษามือ”
       
       รายงานระบุว่า หุ่นยนต์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้สามารถรับรู้และเข้าใจภาษาพูดของมนุษย์ที่ใช้เป็นประจำหลายร้อยประโยค ซึ่งเมื่อหุ่นยนต์ได้ยินเสียงแล้วก็จะสามารถแสดงความหมายผ่านทางภาษามือได้อย่างถูกต้อง
       
       นักศึกษาหนุ่มระบุว่า เขาต้องการมุ่งหน้าพัฒนาหุ่นยนต์ดังกล่าวต่อไป เพื่อนำไปติดตั้งตามที่สาธารณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล สถานีรถไฟ ธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนหูหนวกและเป็นใบ้ 

“ซ่งจี้หยวน” กับหุ่นยนต์แปลงเสียงเป็นภาษามือ (ภาพซินหวา)
http://manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9600000020084

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก